Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Poznámky pod čarou a vysvětlivky

K citacím v kratších pracích jsou často využívány poznámky pod čarou. Jejich určení je ale odlišné. Slouží zejména k oddělení podstatných informací (běžný text práce) a rozšiřujících informací (poznámky pod čarou).

Poznámka pod čarou (angl. footnote) se píše na konec stránky, na které je text (popř. obrázek, schéma, tabulka), ke kterému se poznámka vztahuje. V textu se obvykle na místo značky poznámky pod čarou vkládá číslice, hvězdička nebo jiný znak, a to obvykle jako horní index.

Umístění značky poznámky pod čarou může být hned za slovem, ke kterému se poznámka vztahuje, nebo na konci věty, jestliže se poznámka vztahuje k celé větě. Pokud se poznámka vztahuje k celé větě, pak je značka až za větou - tedy za interpunkčním znaménkem (např. za tečkou).

Text poznámky pod čarou se píše menším písmem než základní text, obvykle o dva body (např. text běžného odstavce velikostí 11 b., text poznámky pod čarou 9 b.). Úměrně velikosti písma je vhodné nastavit mezery mezi řádky (opět menší v poznámce pod čarou).

Do poznámek pod čarou patří zejména ty části textu, které hlavní text rozšiřují, upřesňují, uvádějí do souvislostí apod. Dále lze do poznámek pod čarou psát odkazy na zdroje, ze kterých vycházíme, na související zdroje apod.

Poznámka pod čarou je normální věta a tudíž by měla končit tečkou.

Vysvětlivky (angl. endnote) se píší na konec části textu, ke kterému se vztahují. To bývá obvykle na konci kapitoly nebo oddílu, v případě sborníku prací více autorů na konec daného příspěvku / článku apod.

Související:

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.