Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Návod na vytvoření PDF dokumentu z Wordu 2003

Na příkladu ukážeme jak vytvořit PDF z dokumentu Wordu. Předpokladem je, že máte nainstalovaný nějaký nástroj, který to umí. Pokud tomu tak není, pokračuje návodem na instalaci PDFCreatoru.

Otevřete si jakýkoliv dokument Wordu. Pokud jste dokument již upravili do podoby, ve které ho chcete převést do PDF a pak postupujte následujícím způsobem:

 1. V nabídce Soubor zvolte příkaz Tisk...
 2. Word 2003 - volba Tisk
 3. Z dostupných tiskáren vyberte PDFCreator (pokud jste si tuto virtuální tiskárnu nenazvali jinak).
  PDFCreator - tisk z Wordu 2003
 4. V dalším kroku se vás program zeptá, jestli chcete nějak změnit náležitosti vytvářeného dokumentu. Pro naše účely je můžete ponechat, tak jak jsou. Jediné, čemu věnujte pozornost, je zatrhávací políčko v dolní části. Pokud chcete dokument převedený do PDF zkontrolovat, jestli odpovídá jeho tištěná podoba vašim představám, pak volbu zatrhněte. Program si toto nastavení pamatuje i pro další použití.
  16
 5. Po stisku tlačítka Uložit už pouze zvolíte, kam se má nově vytvořený dokument uložit. Můžete ho uložit nejen do PDF, ale i jako obrázek JPG a nebo jako tiskový soubor.
  17
 6. Pokud jste zvolili zaškrtnutí volby v předminulém kroku tak se nově vytvořený dokument otevře v asociované m programu - nejčastěji Adobe Acrobat Reader (pro prohlížení PDF dokumentů doporučuji vyzkoušet i Foxit Reader).

Kam dál

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.