Miroslav Lorenc
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
3MA381 3MA382 3MA481 3MA191 3MA112 Závěrečné práce nové MSDN Různé Životopis Konzultační hodiny Kontakt

Spojení PDF dokumentů v PDFCreatoru

Pomocí PDFCreatoru můžeme PDF dokumenty nejen vytvářet, ale i spojovat. Spojit můžeme buď již dříve vytvořené PDF, nebo dokumenty v jiných formátech, které jdou tisknout.

Postup je velice jednoduchý:

 1. Otevřeme libovolný z dokumentů, které chceme tisknout
 2. Vytvoříme PDF běžným způsobem (viz návody na konci strany)
 3. V průvodci převodu dokumentu do PDF zvolíme místo Ulož (Save) volbu Čekat ve frontě (Wait - Collect)
  PDFCreator - zařadit dokument do fronty
 4. Otevře se okno tiskového monitoru, což je seznam dokumentů, čekajících na tisk. Pomocí volby Dokument - Add nebo příslušné ikony můžeme nyní přidat další dokumenty, které chceme do slučovaného PDF zahrnout (mohou to být jak dokumenty Wordu, Excelu apod., tak již dříve vytvořené PDF).
  PDFCreator - tiskový monitor
 5. Nalistujte na disku složku, kde máte uložené dokumenty ke sloučení. Pokud to nejsou zrovna  soubory PostScriptu, změňte v dolní části okna volbu typu souboru na Všechny soubory (All Files).
  a
 6. Vyberte soubory ke sloučení - pomocí kláves SHIFT nebo CTRL můžete vybrat i několik souborů najednou.
  a
 7. Program si postupně otevře jednotlivé dokumenty, sám zajistí jejich tisk (převod do PDF) a programy zase zavře. K této operaci potřebuje, aby byla virtuální tiskárna PDFCreatoru alespoň dočasně nastavena jako výchozí. Pokud s tímto souhlasíte, můžete další zobrazování této hlášky potlačit.
  a
 8. Otevírání a tisk dokumentů může s ohledem na výkon počítače chvíli trvat. Po dokončení této operace se v tiskovém monitoru zobrazí seznam všech slučovaných dokumentů. Šipkami můžeme určit jejich pořadí ve výsledném dokumentu.
  a
 9. Jestliže máte přidány do fronty všechny dokumenty ke sloučení a srovnali jejich pořadí, označte všechny dokumenty (nebo jen ty, které chcete sloučit) a zvolte nabídku Dokument - Kombinovat (Document - Combine)
  a
  PDFCreator připravil ke sloučení a převedení do PDF vybrané dokumenty (pojmenování je podle prvního souboru - všimněte si, že se změnila jeho velikost).
 10. Sloučení do PDF provedeme vytisknutím dokumentu.
  A
 11. Výsledek vhodně přejmenujeme a uložíme.
  a
Nahoru

Kam dál

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.