Miroslav Lorenc - MSDN
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
MSDN AA Dostupné produkty Pravidla pro používání SW Licence Postup stažení SW Stažení produktu FAQ Odkazy

MSDN Academic Alliance

Pro studenty vybraných předmětů a zaměstnance katedry managementu jsou k dispozici zdarma licence více než dvanácti set produktů Microsoftu v různých jazykových mutacích.

Pomocí systému ELMS si můžete stáhnout jednotlivé produkty včetně produktových nebo aktivačních klíčů. Systém ELMS vydané klíče nejen rozesílá, ale také spravuje pro jejich opětovné použití.

Software může být použit pro studijní, výukové, výzkumné a osobní účely. Software mohou používat pouze ti studenti, kteří se účastní výuky vybraných předmětů na katedře managementu VŠE.

 

 

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.