Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Úvodní informace ke kurzu

Studijní zátěž

Aktivita Celková zátěž
Aktivní účast na cvičeních 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium) 60 hodin
Průběžné zpracování doporučených samostatných cvičení 36 hodin
Příprava na testy (samostatné studium) 26 hodin
Zpracování semestrální práce 32 hodin
Příprava na obhajobu a vlastní obhajoba semestrální práce 2 hodiny
Celková pracovní zátěž 208 hodin

Kromě průběžné přípravy na cvičení je součástí výuky i odevzdávání dalších krátkých prací, které zadá vyučující na cvičeních. Časová dotace je pouze orientační, záleží na zvážení studenta. Účast na cvičeních není povinná, nedělá se žádná docházka a nemá vliv na hodnocení.

Systém hodnocení

Aktivita Maximum
bodů
Hodnocené samostatné aktivity a hodnocené aktivity na cvičeních 40
Semestrální práce včetně její prezentace a obhajoby 25
Průběžný test 10
Závěrečná zkouška 25
Celkem 100

Klasifikační stupnice

Ukončení Klasifikační stupeň Slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
Ukončeno úspěšně 1 Výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 Velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 Dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
Ukončeno neúspěšně 4 Nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND Nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
Neukončeno 4+ Nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování - viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O Omluveno Upraveno v čl. 14. Studijního a zkouškového řádu

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Nahoru
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.