Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Semestrální práce

Semestrální práce je jednou z hodnocených aktivit předmětu 3MA481. V práci student prokazuje schopnost komlpexně zpracovat vybrané téma a prezentovat ho na úrovni pokročilého uživatele kancelářských aplikací.

Forma odevzdání

Konkrétní výstup závisí na zpracovávaném tématu, nicméně ve většině případů by měl výstup obsahovat následující dokumenty:

Rozsah práce co do délky není dán. Zdrojová data by měla být dostatečně obsáhlá, nejlépe reálná data (případně upravená osobní či firemní data). Studenti prezenčního studia prezentují svou práci na cvičení v dohodnutém termínu, distanční studenti odevzdávají pouze písemnou verzi.

Termíny

Hodnocení

Hodnotí se komplexnost a obtížnost zpracovaného tématu, forma odevzdaných výstupů, přínos cílové skupině apod. Za pozdní odevzdání práce nebo nedodržení podmínek pro její zpracování, může být strženo až 25 bodů.

Termíny obhajob

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.