Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Podklady ke cvičením

Zde budou během semestru doplňovány podklady pro jednotlivá cvičení a další materiály k samostudiu.

Internet a vyhledávání
Služby internetu, TLD, vyhledávače vs. katalogy, speciální vyhledávače, zásady pro vyhledávání, operátory Google, cvičení na různá vyhledávání na internetu, další služby internetu.
Podrobný popis některých služeb internetu a způsobů vyhledávání, deep web.
Zpracovala Ing. Blanka Habrmanová
Netetika
Pravidla slušného chování na internetu, e-mail, IM, zásady online komunikace
Zabezpečení dokumentu Zabezpečení dokumentů
Zabezpečení souboru proti otevření a úpravám, šifrování dokumentu, digitální podpis, práce s metadaty dokumentu, povolení editace části dokumentu.
Hesla
   Bezpečná a nebezpečná hesla
   Prolamování hesel
   Doporučení pro tvorbu hesel
   Generátory hesel
   Správci hesel
Zpracoval Miroslav Abrahám
Šifrování - prezentace Šifrování - teorie
Zpracovala Petra Kafková
IRM  - prezentace Information Rights Management
Zpracovala Jana Zemanová
Rychlé části, stavební bloky, pole Word - rychlé části
   Vytvoření stavebního bloku
   Vložení existujícího stavebního bloku
   Úprava obsahu stavebního bloku
   Úprava vlastností stavebního bloku
   Distribuce stavebních bloků pomocí šablony dokumentu
   Odstranění stavebního bloku nebo skupiny stavebních bloků – soubory obsahující stavební bloky.
   Obnovení stavebních bloků pomocí šablony dokumentu
   Organizátor stavebních bloků
   Příklady: text, podpis, logo společnosti, záhlaví, využití kombinace stavební blok + automatický text.
   Pole: Syntaxe
   Informace o dokumentu a jejich propojení na pole
   Pole DocProperty a použití přepínačů
   Kombinace polí pomocí vnoření
   Manuální zápis pole do dokumentu
   Kombinace pole a stavebních bloků
   Využití kombinace záložek, pole ASK, REF, SEQ a jejich kombinace
   Formát zobrazení výstupu polí, přepínače, možnosti kombinace polí SEQ a REF
   Příklady: Automatické doplnění textu na více míst v dokumentu, číslování polí pomocí posloupnosti čísel
   Možnosti modifikace vlastností dokumentu pomocí polí
   Souhrnný příklad: kombinace polí, stavebních prvků, formulářových prvků a vlastností dokumentu – vytvoření titulní strany dokumentu.
Typografie Typografie
Písmo, odstavec, hladká sazba, technická sazba, základní pravidla, typografie vs. Word
Hromadná korespondence Hromadná korespondence
Propojení aplikací MS Office při tvorbě dokumentů hromadné korespondence
Zpracovala Ing. Lucie Vrbová
Hromadná korespondence - adresář Hromadná korespondence
Vytváření seznamů s pomocí polí MERGEFIELD, MERGESEQ a SET
Zpracovala Ing. Lucie Vrbová
Seznam Kontingenční tabulky v controllingu
Připravila Lucie Štýbrová
Funkce DATEDIF Funkce DATEDIF
Zajímavá funkce, která je v Excelu skrytá. V příkladech je dále využito podmíněné formátování, vlastní kód číselného formátu, tvorba supervzorce.
Funkce POLÍČKO Funkce POLÍČKO
Užitečná funkce, pomocí které lze zjišťovat různé vlastnosti buněk, listu a sešitu. Příklady: názvy, podmíněné formátování.
Funkce POSUN Funkce POSUN
Možnosti využití funkce POSUN k adresování oblastí a jednoduché příklady
Vyhledávání v kurzovním lístku
Funkce INDEX a POZVYHLEDAT
XML v MS Office 2007 - prezentace
XML v MS Office 2007 - zdrojové soubory
XML v MS Office 2007
   Úvod do XML
   Formát Office Open XML jako základ dokumentů MS Office 2007
   Možnost úpravy pásů karet s využitím XML
Zpracoval Ing. Michal Theodor
Controlling v Excelu Controlling v Excelu
Plán prodejů, kusovníky, plán materiálových nákladů
Zpracoval Ing. Jan Dohnal
Projektová evidence v Excelu Projektová evidence v Excelu
Připravila Ing. Lenka Pyrasová
Projektová evidence v Excelu Plánování schůzek on-line pomocí Doodle
Vypracovala Karolína Potužáková a doplnil Pavel Prokop
Starší práce studentů

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.