Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Osnova cvičení

Cvičení se skládají z výuky následujících témat, doplněné příspěvky externistů. Témata označená hvězdičkou * jsou volitelná.

1. Cvičení

Organizační záležitosti

Úvod ke kurzu Úvod ke kurzu

Výuka vybraného tématu

2. Cvičení

Internet a komunikace

Teoretické shrnutí důležitých pojmů spojených s prostředím internetu

Vyhledávání na internetu

Komunikační prostředky

3. Cvičení

Bezpečnost práce na počítači

Bezpečnost práce se soubory

Bezpečnost na internetu

4.-6. Cvičení

Word

Hromadná korespondence

Generování seznamů

Rychlé části

Tvorba šablon dokumentů

Revize dokumentů

Pokročilé techniky vyhledávání a nahrazování textů a jiných objektů

7.-13. Cvičení

Excel

Funkce a výpočty v Excelu

Analýzy dat

Vizualizace dat

Využití externích dat

Ověřování vstupních dat

XML

Analýza hypotéz

Automatizace dokumentů

Ostatní

Vizualizace dat pomocí specializovaných nástrojů

Finalizace dokumentů

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.