Manažerská informatika
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Podklady ke cvičením Semestrální práce Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Manažerská informatika pro pokročilé

Předmět Manažerská informatika pro pokročilé je určen pro studenty, kteří již mají vědomosti a zkušenosti s kancelářským balíkem MS Office, zvládají běžnou práci na počítači a potřebují si tyto znalosti prohloubit a zdokonalit. Důraz je kladen a možnosti propojení jednotlivých kancelářských aplikací, efektivní využití různých manažerských nástrojů a tvorbu výstupů. Ve výuce jsou obsaženy oblasti získávání dat z internetu a databází, pokročilá práce ve Wordu a Excelu, myšlenkové mapy, Visio, práce s PDF, sdílení a prezentace dat online, využití komunikačních technologií, zabezpečení dokumentů, atd.

Cílem předmětu je prohloubit znalosti studentů v oblastech práce s počítačem, kancelářských aplikací. Důraz je kladen na tvorbu výstupů.
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.