Manažerská informatika 3MA382
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Studijní zátěž Systém hodnocení Projekt Harmonogram prezentací Podklady ke cvičením Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Úvodní informace ke kurzu

Kurzy předmětu Manažerská informatika - projektové řízení se skládají z představení a procvičení programů Adobe Acrobat, PDFCreator, Microsoft Project a Visio. Kurz je určen i pro úplné začátečníky. Nepředpokládá se znalost těchto programů, ale předpokládá se znalost základních aplikací Office a další počítačové znalosti na úrovni předmětu Manažerská informatika - kancelářské aplikace.

V průběhu semestru zpracovávají studenti samostatnou práci - projekt na zvolené téma. Téma projektu si volí studenti sami, ale podléhá schválení vyučujícího. Inspirací může být tento seznam témat. Práci je vhodné zpracovat i prezentovat ve dvojicích. Nedílnou součástí projektu je zpracování dokumentace, kterou studenti odevzdávají v PDF.

Kromě průběžné přípravy na cvičení je součástí výuky i odevzdávání krátkých samostatných aktivit a dalších prací, které zadá vyučující na cvičeních.

Další informace

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.