Manažerská informatika 3MA382
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Studijní zátěž Systém hodnocení Projekt Harmonogram prezentací Podklady ke cvičením Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Systém hodnocení

Prezenční i distanční studium

Aktivita Maximum
Vypracování samostatných aktivit 15 %
Aktivní účast na cvičeních (pro distanční studenty samostatné aktivity) 15 %
Semestrální práce, vč. její prezentace, odpovědi na otázky z netestovaných témat 20 %
Test Project 30 %
Test Visio 20 %
Celkem 100

Klasifikační stupnice

Ukončení Klasifikační stupeň Slovní hodnocení a zápis v indexu Poznámka
Ukončeno úspěšně 1 Výborně Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 90 % maxima bodů.
2 Velmi dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 75 %, avšak méně než 90 % maxima bodů.
3 Dobře Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 60 %, avšak méně než 75 % maxima bodů.
Ukončeno neúspěšně 4 Nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň studentovi, který nedosáhl ani 60 % maxima bodů a zároveň mu nebyl udělen stupeň 4+.
ND Nevyhověl(a) Student se nedostavil ke zkoušce.
Neukončeno 4+ Nevyhověl(a) Pokud je výsledek zkoušky měřen body, přísluší tento stupeň výsledku alespoň 50 %, avšak méně než 60 % maxima bodů, případně je tento stupeň udělen podle uvážení učitele.
Student má možnost opakování - viz poznámka.
Tento dočasný výsledek se nezapisuje do indexu.
O Omluveno Upraveno v čl. 14. Studijního a zkouškového řádu

Student, který byl klasifikován stupněm 4+, může využít další termín pro skládání zkoušky. Stupněm 4+ nelze klasifikovat neúspěšnou zkoušku skládanou v posledním vypsaném termínu v daném semestru. Pokud student nevyužije do konce semestru možnost opakování, je mu dočasná klasifikace 4+ změněna na 4.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.