Manažerská informatika 3MA382
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Studijní zátěž Systém hodnocení Projekt Harmonogram prezentací Podklady ke cvičením Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Studijní zátěž

Prezenční studium

Aktivita Zátěž Celková zátěž
Aktivní účast na cvičeních 13 * 4 hodiny 52 hodin
Průběžná příprava na cvičení (samostatné studium z literatury) 12 * 4 hodiny 48 hodin
Průběžné zpracování samostatných cvičení 12 * 2 hodiny 24 hodin
Příprava na závěrečné testy (samostatné studium) 2 * 14 hodin 28 hodin
Příprava na prezentaci seminární práce   6 hodin
Zpracování seminární práce   24 hodin
Celková pracovní zátěž   182 hodin

Kombinované studium

Aktivita Zátěž Celková zátěž
Účast na tutoriálech 3 * 2 hodiny 6 hodin
Příprava na závěrečné testy (samostatné studium) 2 * 14 hodin 28 hodin
Samostatná příprava na tutoriály (samostatné studium literatury včetně studia z CD či Internetu)   86 hodin
Příprava na prezentaci seminární práce   6 hodin
Příprava a zpracování samostatných cvičení   32 hodin
Zpracování seminární práce   20 hodin
Účast na testech   4 hodiny
Celková pracovní zátěž   182 hodin© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.