Manažerská informatika 3MA382
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Studijní zátěž Systém hodnocení Projekt Harmonogram prezentací Podklady ke cvičením Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Samostatné aktivity

Návrhy témat na samostatné aktivity jsou přidávány nepravidelně v průběhu semestru. Rozsah vašeho výstupu není nijak určen nebo omezen, záleží na konkrétním tématu. Předpokládá se, že vypracování bude dostatečně srozumitelné, názorné a bude obsahovat všechny důležité náležitosti. Kvalitní práce nebudou jen zdrojem bodů a rozšířených znalostí, ale v budoucnu poslouží ostatním studentům - pomůžete tedy nejen sobě, ale i ostatním. Body za tyto aktivity se započítávají do celkového hodnocení.

Podmínky odevzdávání

Zpracování vaších prací je poměrně náročné - časově i organizačně. Proto vás prosíme o dodržení následujících pravidel:

  1. Téma zpracujte vlastními slovy, na základě svých zkušeností a informací, které si vyhledáte na internetu nebo v literatuře (srovnejte několik zdrojů). Neopisujte nápovědu aplikace ani Wikipedii.
  2. Dokument pojmenujte dle ID dané aktivity a doplňte název svým xname, odděleným podtržítkem (např. téma EA127 pojmenujte "EA127_xfikm01.docx").
  3. V každé práci uvádějte zdroje, ze kterých vycházíte, a to jak v případě teorie, tak použitých dat.
  4. Odevzdávaný dokument musí obsahovat souhrnné informace dokumentu. Doporučujeme vám, vytvořit si šablonu dokumentu, kde si tyto údaje předvyplníte a pak už stačí použít tuto šablonu pro nové dokumenty k EA.
  5. Hotové práce zasílejte e-mailem na adresu miroslav.lorenc[na]vse[tečka]cz, do předmětu uvedete 3MA382 - EAID - xname včetně mezer např. "3MA382 - EA127 - xfikm01" (zvažte vytvoření šablony e-mailu).
  6. Na každou odevzdanou práci dostanete max. do týdne zpětnou vazbu. Pokud by vám odpověď nedošla, připomeňte se.
  7. To hlavní nakonec - záleží na kvalitě a ne na množství a rychlosti odevzdávání prací. Odevzdávejte prosím pouze důkladně vypracované práce.

Seznam aktuálních témat

Témata těchto aktivit jsou na tuto stránku přidávána a nahrazována jinými průběžně během semestru. Vypracování je písemné, obhajoba u vybraných prací ústní (platí pro prezenční studenty). Pokud se rozhodnete vypracovat konkrétní téma, učiňte tak bez zbytečného odkladu, protože jakmile konkrétní téma zpracují 2-4 studenti libovolného kurzu, bude ze seznamu odebrána. Z organizačních důvodů není možné si nějakou aktivitu jakkoli rezervovat. Odevzdávejte však pouze zcela dokončené práce - beta verze nebudou hodnoceny.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.