Manažerská informatika 3MA382
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Úvodní informace Osnova kurzu Studijní zátěž Systém hodnocení Projekt Harmonogram prezentací Podklady ke cvičením Samostatné aktivity Hodnocení Odkazy

Projekt

Projekt zpracováváte v průběhu semestru na vybrané téma, ideálně ve dvojicích. Údaje v projektech se snažte přiblížit co nejvíce realitě. Před vlastním zahájením práce si sepište krátkou úvahu (cca 10-20 řádků) o potřebných zdrojích, časové náročnosti, apod.

Požadavky

Pro zpracování projektu je vhodné využít nejen MS Project, ale také vhodných nástrojů MS Excel, MS Visio a Adobe Acrobat.

Téma projektu

Téma projektu a počet studentů ve skupině určí po dohodě se studenty vyučující kurzu. Níže jsou některé návrhy možných témat projektů. Pokud máte možnost čerpat z vlastní zkušenosti, pak zvolte vám blízké téma.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.