Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadávání údajů a pohyb v sešitu

Zde jsou uvedeny některé základní klávesové zkratky pro zadávání údajů a pohyb v sešitu Excelu.

Zadávání údajů

Editování údajů

Základní klávesové zkratky pro pohyb v dokumentu

Klávesová zkratka Význam
SHIFT+F11 Vložení nového listu
CTRL+PAGE DOWN Přesunutí do dalšího listu v sešitu
CTRL+PAGE UP Přesunutí do předchozího listu v sešitu
CTRL+klávesa se šipkou Přesunutí k okraji aktuální oblasti dat
HOME Přesunutí na začátek řádku
CTRL+HOME Přesunutí na začátek listu
CTRL+END Přesunutí na poslední buňku v listu do nejspodnějšího používaného řádku ve sloupci nejvíce vpravo
CTRL+BACKSPACE Zobrazení aktivní buňky posunutím listu
F5 Zobrazení dialogového okna Přejít na
CTRL+A Výběr oblasti buněk nebo celého listu
ALT+; (středník) Výběr viditelných buněk v aktuálním výběru
ALT+ENTER Zahájení nového řádku ve stejné buňce
CTRL+ENTER Vyplnění vybrané oblasti buněk aktuálním zadáním
ESC Zrušení zadání buňky
HOME Přesunutí na začátek řádku
CTRL+SHIFT+F3 Vytvoření názvů z popisků řádků a sloupců
CTRL+Z Vrácení poslední akce zpět
ALT+ASCII kód viz. tabulka ASCII znaků
CTRL+SHIFT+ENTER Zadání vzorce jako maticového vzorce
F3 Vložení definovaného názvu  do vzorce
CTRL+` (jednoduchá levá uvozovka) Střídání zobrazení hodnot v buňce a vzorců
SHIFT+F2 Úprava komentáře k buňce
CTRL+C 2x za sebou Zobrazení schránky sady Microsoft
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.