Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Výpis klávesových zkratek ve Wordu

Používání klávesových zkratek bezesporu ulehčuje práci. Klávesových zkratek je však ve Wordu přednastaveno velké množství a orientace v nich je složitá. Po jejich kompletním seznamu se nemusíme dlouze pídit. Jejich seznam nám Word přímo nabízí. Zde je krátký návod jak vygenerovat tabulku s jejich kompletním seznamem.

Postup pro Word 2003

V nabídce Nástroje přejděte na příkaz Makro a zvolte příkaz Makra.

Výpis klávesových zkratek

V rozvíracím seznamu Prohledat klepněte na položku Příkazy Word. V seznamu Název makra vyberte položku SeznamPříkazů a spusťte tlačítkem Spustit. V dialogovém okně Seznam příkazů zvolte v tomto případě Aktuální nabídky a klávesové zkratky.

Výpis klávesových zkratek  - makro
 Výpis klávesových zkratek - seznam příkazů

Postup pro Word 2007

Na kartě Vývojář klikněte na Makra (pokud není karta Vývojář přístupná, můžete zkusit klávesovou zkratku ALT+F8)

Výpis klávesových zkratek - makro 2007

Další postup je obdobný jako u verze Word 2003.

Výsledné dokumenty verzí 2003 a 2007 by měly vypadat takto.

Zde je vygenerovaná tabulka zredukovaná pouze na výpis klávesových zkratek:

Název příkazu Klávesová zkratka
Aktualizovat auto formát Alt+Ctrl+U
Aktualizovat pole F9
Aktualizovat pole Alt+Shift+U
Aktualizovat zdroj Ctrl+Shift+F7
Anotaci Alt+Ctrl+M
Aplikace maximalizovat Alt+F10
Aplikace obnovit Alt+F5
Auto formát Alt+Ctrl+K
Auto text F3
Auto text Alt+Ctrl+W
Další buňka Tabulátor
Další chyba pravopisu Alt+F7
Další objekt Alt+Šipka dolů
Další okno Ctrl+F6
Další okno Alt+F6
Další pole F11
Další pole Alt+F1
Dokument maximalizovat Ctrl+F10
Dokument obnovit Ctrl+F5
Dokument přesun Ctrl+F7
Dokument rozdělit Alt+Ctrl+S
Dokument velikost Ctrl+F8
Dokument zavřít Ctrl+W
Dokument zavřít Ctrl+F4
Dolní index Alt+Ctrl+=
Dvojitě podtržené Ctrl+Shift+D
Formát Ctrl+Shift+V
Horní index Alt+Ctrl+Shift+=
Hyper odkaz Ctrl+K
Jiné podokno F6
Jiné podokno Shift+F6
Kapitálky Ctrl+Shift+K
Klepnout do pole Alt+Shift+F9
Kód vb Alt+F11
Kódy polí Alt+F9
Konec řádku End
Konec stránky Ctrl+Enter
Kontrola pravopis F7
Kopírovat Ctrl+C
Kopírovat Ctrl+Insert
Kopírovat formát Ctrl+Shift+C
Kopírovat text Shift+F2
Korespondence do dokumentu Alt+Shift+N
Korespondence kontrola Alt+Shift+K
Korespondence na tiskárnu Alt+Shift+M
Korespondence úpravy zdroj dat Alt+Shift+E
Kurzíva Ctrl+I
Kurzíva Ctrl+Shift+I
Makro Alt+F8
Mezera před odstavec Ctrl+0
Microsoft script editor Alt+Shift+F11
Microsoft system info Alt+Ctrl+F1
Na konec dokumentu Ctrl+End
Na konec dokumentu rozšířit Ctrl+Shift+End
Na konec okna Alt+Ctrl+Stránka - dolů
Na konec okna rozšířit Alt+Ctrl+Shift+Stránka - dolů
Na konec řádku Alt+End
Na konec řádku Alt+Shift+End
Na konec řádku rozšířit Shift+End
Na konec sloupce Alt+Stránka - dolů
Na konec sloupce Alt+Shift+Stránka - dolů
Na začátek dokumentu Ctrl+Home
Na začátek dokumentu rozšířit Ctrl+Shift+Home
Na začátek okna Alt+Ctrl+Stránka - nahoru
Na začátek okna rozšířit Alt+Ctrl+Shift+Stránka - nahoru
Na začátek řádku Alt+Home
Na začátek řádku Alt+Shift+Home
Na začátek řádku rozšířit Shift+Home
Na začátek sloupce Alt+Stránka - nahoru
Na začátek sloupce Alt+Shift+Stránka - nahoru
Nadpis1 Alt+Shift+1
Nadpis2 Alt+Shift+2
Nadpis3 Alt+Shift+3
Nadpis4 Alt+Shift+4
Nadpis5 Alt+Shift+5
Nadpis6 Alt+Shift+6
Nadpis7 Alt+Shift+7
Nadpis8 Alt+Shift+8
Nadpis9 Alt+Shift+9
Nahradit Ctrl+H
Najít Ctrl+F
Nápověda F1
Normálně Alt+Ctrl+Z
Normální styl Ctrl+Shift+N
Normální styl Alt+Shift+Clear (Num 5)
Nový výchozí nastavení Ctrl+N
Obnovit odstavec Ctrl+Q
Obnovit znak Ctrl+Mezerník
Obnovit znak Ctrl+Shift+Z
Oddělovač stylu Alt+Ctrl+Enter
Odemknout pole Ctrl+Shift+4
Odemknout pole Ctrl+Shift+F11
Odpojit pole Ctrl+6
Odpojit pole Ctrl+Shift+F9
Odsadit Ctrl+M
Odstavec dolů Ctrl+Šipka dolů
Odstavec dolů rozšířit Ctrl+Shift+Šipka dolů
Odstavec nahoru Ctrl+Šipka nahoru
Odstavec nahoru rozšířit Ctrl+Shift+Šipka nahoru
Odstranit slovo Ctrl+Delete
Odstranit zpět slovo Ctrl+Backspace
Opakovat najít Shift+F4
Opakovat najít Alt+Ctrl+Y
Osnova přesun dolů Alt+Shift+Šipka dolů
Osnova přesun nahoru Alt+Shift+Šipka nahoru
Osnova rozbalit Alt+Shift+1
Osnova rozbalit Alt+Shift+Num +
Osnova sbalit Alt+Shift+-
Osnova sbalit Alt+Shift+Num -
Osnova snížit úroveň Alt+Shift+Šipka vpravo
Osnova zobrazit první řádek Alt+Shift+L
Osnova zvýšit úroveň Alt+Shift+Šipka vlevo
Osnovu Alt+Ctrl+O
Otevřít Ctrl+O
Otevřít Ctrl+F12
Otevřít Alt+Ctrl+F2
Označit citaci Alt+Shift+I
Označit položku rejstříku Alt+Shift+X
Označit položku tabulky obsahu Alt+Shift+O
Phh Alt+Ctrl+F7
Písma Ctrl+D
Písmo Ctrl+Shift+F
Písmo symbol Ctrl+Shift+Q
Počet slov přepočítat Ctrl+Shift+R
Počet slov seznam Ctrl+Shift+G
Podokno přeložit Alt+Shift+F7
Podokno úloh Ctrl+F1
Podtržené Ctrl+U
Podtržené Ctrl+Shift+U
Pole čas Alt+Shift+T
Pole číslování seznamu Alt+Ctrl+L
Pole datum Alt+Shift+D
Pole stránky Alt+Shift+P
Použít nadpis1 Alt+Ctrl+Shift+1
Použít nadpis2 Alt+Ctrl+Shift+2
Použít nadpis3 Alt+Ctrl+Shift+3
Použít seznam odrážek Ctrl+Shift+L
Pozn pod čarou ihned Alt+Shift+B
Procházet další Ctrl+Stránka - dolů
Procházet předchozí Ctrl+Stránka - nahoru
Procházet výběr Alt+Ctrl+Home
Předchozí buňka Shift+Tabulátor
Předchozí objekt Alt+Šipka nahoru
Předchozí okno Ctrl+Shift+F6
Předchozí okno Alt+Shift+F6
Předchozí pole Shift+F11
Předchozí pole Alt+Shift+F1
Předsazení prvního řádku Ctrl+T
Přejít na Ctrl+G
Přejít na F5
Přejít zpět Shift+F5
Přejít zpět Alt+Shift+G
Přepnout hlavní poddokumenty Ctrl+\
Přepnout revizní značky Ctrl+Shift+E
Přepnout znak kód Alt+X
Přepnout zobrazení pole Shift+F9
Přepnout zobrazení značek xml Ctrl+Shift+X
Přepsat Insert
Přesun textu F2
Režim nabídky F10
Rozmístěný odstavec Ctrl+Shift+J
Rozšířit výběr F8
Řádek dolů Šipka dolů
Řádek dolů rozšířit Shift+Šipka dolů
Řádek nahoru Šipka nahoru
Řádek nahoru rozšířit Shift+Šipka nahoru
Řádkování odstavce1 Ctrl+Shift+1
Řádkování odstavce15 Ctrl+Shift+5
Řádkování odstavce2 Ctrl+Shift+2
Řídící znaky pole Ctrl+F9
Skryté Ctrl+Shift+H
Sloupcový výběr Ctrl+Shift+F8
Slovo podtržené Ctrl+Shift+W
Slovo vlevo Ctrl+Šipka vlevo
Slovo vlevo rozšířit Ctrl+Shift+Šipka vlevo
Slovo vpravo Ctrl+Šipka vpravo
Slovo vpravo rozšířit Ctrl+Shift+Šipka vpravo
Slučovací pole Alt+Shift+F
Smazat Delete
Storno Esc
Stránka dolů Stránka - dolů
Stránka dolů rozšířit Shift+Stránka - dolů
Stránka nahoru Stránka - nahoru
Stránka nahoru rozšířit Shift+Stránka - nahoru
Stránku Alt+Ctrl+P
Styl Ctrl+Shift+S
Tezaurus rr Shift+F7
Tisk Ctrl+P
Tisk Ctrl+Shift+F12
Tisk náhled Ctrl+F2
Tisk náhled Alt+Ctrl+I
Tučně Ctrl+B
Tučně Ctrl+Shift+B
Uložit Ctrl+S
Uložit Shift+F12
Uložit Alt+Shift+F2
Uložit jako F12
Velikost písma výběru Ctrl+Shift+P
Veškeré nadpisy Alt+Shift+A
Veškeré nadpisy Alt+Shift+A
Vlastní klávesová zkratka Alt+Ctrl+Num +
Vlastní odebrat zkratky nabídek Alt+Ctrl+-
Vlastnosti formátování Shift+F1
Vložit Ctrl+V
Vložit Shift+Insert
Vše Ctrl+Shift+8
Všechna velká Ctrl+Shift+A
Vybrat tabulku Alt+Clear (Num 5)
Vybrat vše Ctrl+A
Vybrat vše Ctrl+Clear (Num 5)
Vybrat vše Ctrl+Num 5
Vyjmout Ctrl+X
Vyjmout Shift+Delete
Vysvětlivku ihned Alt+Ctrl+D
Vytvořit auto text Alt+F3
Wwwpřejít vpřed Alt+Šipka vpravo
Wwwpřejít zpět Alt+Šipka vlevo
Začátek řádku Home
Záhlaví zápatí propojení Alt+Shift+R
Záložky Ctrl+Shift+F5
Zaměnit velikost písma Shift+F3
Zamknout pole Ctrl+Shift+3
Zamknout pole Ctrl+F11
Zarovnat do bloku odstavec Ctrl+J
Zarovnat doleva odstavec Ctrl+L
Zarovnat doprava odstavec Ctrl+R
Zarovnat na střed odstavec Ctrl+E
Zásobník Ctrl+Shift+F3
Zásobník Ctrl+F3
Zavřít nebo konec Alt+F4
Zavřít podokno Alt+Shift+Z
Zdroje informací vyhledávání Ctrl+Shift+O
Zlom sloupce Ctrl+Shift+Enter
Zmenšit odsazení Ctrl+Shift+M
Zmenšit písmo Ctrl+;
Zmenšit písmo o jeden bod Alt+Ctrl+Shift+0
Zmenšit předsazení prvního řádku Ctrl+Shift+T
Zmenšit výběr Shift+F8
Znak vlevo Šipka vlevo
Znak vlevo rozšířit Shift+Šipka vlevo
Znak vpravo Šipka vpravo
Znak vpravo rozšířit Shift+Šipka vpravo
Znovu Alt+Shift+Backspace
Znovu nebo opakovat Ctrl+Y
Znovu nebo opakovat F4
Znovu nebo opakovat Alt+Enter
Zpět Ctrl+Z
Zpět Alt+Backspace
Zvětšit písmo Ctrl+Shift+,
Zvětšit písmo o jeden bod Alt+Ctrl+0
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.