Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Klávesové zkratky pro pohyb v dokumentu a označení textu

Pro pohyb v dokumentu a označování textu můžeme použít jak myš tak klávesnici. Zejména pro úpravy rozsáhlejších textů je pak vhodné využít klávesových zkratek nebo kombinaci kláves a myši. Použití klávesnice vede k omezení nepřesností a chyb a je také v převážné většině případů rychlejší.

Nejběžnější zkratky

Klávesová zkratka Akce
Šipka vlevo Posun o jeden znak vlevo
Šipka vpravo Posun o jeden znak vpravo
Šipka dolů Řádek dolů
Šipka nahoru Řádek nahoru
CTRL+Šipka vlevo Slovo vlevo
CTRL+Šipka vpravo Slovo vpravo
END Posun na konec řádku
HOME Posun na začátek řádku
CTRL+šipka dolů Odstavec dolů
CTRL+Šipka nahoru Odstavec nahoru
CTRL+END Na konec dokumentu
CTRL+HOME Na začátek dokumentu
Page Down Stránka dolů
Page Up Stránka nahoru

Pomocí těchto zkratek se lze v dokumentu snadno pohybovat. Spojením výše uvedených zkratek s klávesou SHIFT můžeme v daných směrech text označovat. Označení celého textu dokumentu provedeme použitím klávesové zkratky CTRL+A.

Rozšířený režim výběru

Pro rychlé a přesné označování textu můžeme použít ve Wordu volby Rozšířený výběr. Rozšířený výběr se zapíná klávesou F8 a má široké použití.

Klávesová zkratka Akce
F8 poprvé Zapnutí rozšířeného výběru
F8 podruhé Označení slova
F8 potřetí Označení věty
F8 počtvrté Označení odstavce
F8 popáté Označení oddílu
F8 pošesté Označení celého dokumentu
F8 + SHIFT Zpět po předchozích krocích
ESC Vypnutí rozšířeného výběru

Dále lze rozšířený výběr použít v kombinaci s kurzorovými šipkami. Po zapnutí klávesou F8 se text označuje ve směru šipek od místa, kde jsme umístili kurzor.

Zajímavá funkčnost rozšířeného výběru nás čeká po stisku trojkombinace kláves CTRL+SHIFT+F8. Tímto příkazem zapneme režim, ve kterém poté můžeme pomocí kurzorových šipek označovat text v pravoúhlých blocích (funkčnost tedy podobná jako při použití klávesy ALT společně s tahem myší - viz dále). Ukončení tohoto rozšířeného výběru je možné opět pomocí klávesy ESC.

Označení textu pomocí funkce rozšířený výběr

Označení textu pomocí funkce rozšířený výběr

Při zapnuté funkci rozšířeného výběru je zvýrazněný příslušný indikátor ve stavovém řádku Wordu. Při běžném rozšířeném režimu REV, při použití CTRL+SHIFT+F8 se indikátor změní na SL. Máme tedy i vizuální kontrolu nad tím, v jakém režimu označování textu se nacházíme.

Rozšířený výběrRozšířený výběr

Změna indikátoru v závislosti na režimu označování textu (Word 2003)

Označování textu ve sloupcích pomocí myši

Pokud potřebujeme v dokumentu Wordu označit text nikoliv ve smyslu jeho logického toku, ale v nějakém bloku, pak můžeme použít výše naznačený postup  nebo kombinaci levé klávesy ALT a myši.

Postupujte následovně:

S tímto textem můžeme dále pracovat stejně jako s blokem textu - tedy kopírovat, mazat, formátovat atd.

Označení části textu můžeme provést také následovně:

Označování nesouvislého textu

Od verze Wordu 2000 je možné označovat nesouvislý text. Označíme-li část textu, přidržíme klávesu CTRL a označujeme další část textu. Takto lze efektivně např. formátovat více částí textu najednou.

Práce s tabulkou

Pohyb v tabulce má svá specifika. Zde jsou některé použitelné klávesové zkratky.

Klávesová zkratka Akce
Tabulátor Další buňka vpravo nebo řádek
SHIFT+Tabulátor Předchozí buňka nebo řádek
Šipka dolů Řádek dolů
Šipka nahoru Řádek nahoru
ALT+CLEAR (Num 5) Vybrat tabulku
© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.