Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Vlastní formáty buňky

Do tabulek Excelu většinou zadáváme čísla. Tato čísla jsou málokdy bezrozměrná. Pro lepší přehlednost je vhodné nastavit takový formát čísla, aby byla hodnota dobře čitelná a aby bylo jasné, např. o jaké jednotky se jedná. Možnosti formátování čísla pomocí vlastního formátu buňky jsou v Excelu velmi široké.

Možnosti zobrazení

K nastavení vlastního formátu  čísla se dostaneme přes nabídku Formát buněk, kde na kartě Číslo můžeme vybrat z již předdefinovaných nebo použitých kódů formátu, případně zadat vlastní. Přes volbu Druh: Vlastní se dostaneme k možnosti zadání vlastního kódu číselného formátu, což je velmi užitečná funkcionalita Excelu s širokými možnostmi nastavení.

Kód číselného formátu

Některých formátů čísla můžeme dosáhnout pomocí zadání čísla ve tvaru, kdy Excel požadovaný formát automaticky rozpozná link - lorenc.info.

Kód číselného formátu

Kód číselného formátu se skládá ze zástupných znaků link - lorenc.info, které určují výsledný vzhled buňky. V rámci jedné definice formátu můžeme definovat formáty pro různé intervaly hodnot, resp. pro text. Intervaly oddělujeme v kódu formátu středníkem.

Kód číselného formátu, stejně jako ostatní možnosti změny vzhledu buňky nemají vliv na to, jaká hodnota je v buňce ve skutečnosti zapsána. Rozdíl mezi tím, co v buňce vidíme a tím, co v ní skutečně je je často velmi odlišný.

Použití čtyř intervalů

Excel umožňuje definovat číselný kód formátu pro čtyři intervaly, resp. kategorie. Kód číselného formátu může vypadat např. takto:

# ##0;[červené]-# ##0;"nic";[modré]@

První část je definicí formátu pro kladná čísla, druhá část pro záporná čísla, třetí část pro nulu a poslední část pro nečíselné údaje. Pro každou kategorii můžeme definovat jiný formát, případně i barvu písma.

Pokud zadáme pouze definice pro první dvě kategorie, pak bude první část použita pro kladná čísla a nulu a druhá pro záporná čísla. Jestliže zadáme pouze jednu část, bude použita pro všechna čísla. Kód číselného formátu můžeme zadat i tak, že některou část vynecháme. Pokud chceme změnit formát pro kladná čísla a text, pak stačí zapsat tyto části a oddělit je příslušným počtem středníků.

Použití tří intervalů

Kromě výše zmíněných kategorií resp. intervalů můžeme v Excelu nastavit i jiné intervaly. Intervaly nastavíme tak, že je zapíšeme do hranatých závorek. Můžeme definovat dva intervaly pomocí znamének rovnosti a nerovnosti, pro třetí kategorii platí zbytek číselné osy.

[<35]"podchlazení";[<36,5]"normální teplota";"horečka "0,0" °C"

Příklady použití vlastního formátu čísla

Skrytí nulových hodnot

V Excelu můžeme potlačit zobrazování nulových hodnot několik a způsoby. Pokud potřebujeme nezobrazovat nuly jen u určitých buněk, pak je použití vlastního formátu čísla asi nejvhodnější. Např. pokud chceme zobrazovat vše kromě nul v obecném formátu, nastavíme vlastní formát buňky následovně.

Vęeobecný;-Vęeobecný;;@

Třetí interval necháme prázdný (symbol @ zde slouží jako zástupný znak pro text).

Jednotky

Do hodnoty 1000 chceme zobrazení v gramech, v intervalu od tisíce do milionu v kilogramech a nad milion v tunách. Použijeme tedy vlastní hranice intervalů

[<1000] 0" g";[<1000000]0,0 " kg";0,000 " t"

Číslo Hmotnost
8 8 g
64 64 g
1 024 1,0 kg
32 768 32,8 kg
2 097 152 2,097 t
268 435 456 268,435 t

PSČ

U poštovního směrovacího čísla potřebujeme oddělit poslední dvě číslice mezerou. Nemůžeme použít semotnou mezeru - ta funguje pouze jako oddělovač řádů tisíců. Zpětné lomítko zde měni funkci mezery jako znaku se speciální funkcí na obyčejnou nulu.

000\ 00

Stejně tak bychom mohli mezeru vložit v uvozovkách.

000" "00

Skloňování

Pomocí vlastního formátu buňky můžeme donutit Excel, aby skloňoval v česky psaných textech např. jednotky.

[=1]0" měsíc";[<5]0" měsíce";0" měsíců"

Číslo Doba splatnosti
1 1 měsíc
2 2 měsíce
3 3 měsíce
4 4 měsíce
5 5 měsíců
6 6 měsíců

Jazyk

Pomocí Excelu můžeme snadno upravovat hodnoty čísel do mnoha fórmátů dle národních zvyklostí. Zde např. data do angličtiny a španělštiny. V prvním sloupci je použit formát pro české prostředí.

[$-405]dddd, d. mmmm

Formát v druhém sloupci je nastaven na americkou angličtinu.

[$-409]dddd, mmmm d

Třetí sloupec zobrazuje data ve formátu tradiční španělštiny.

[$-40A]dddd, dd" de "mmmm

Datum CZ Date EN Fecha ES
čtvrtek, 1. leden Thursday, January 1 jueves, 01 de enero
úterý, 10. únor Tuesday, February 10 martes, 10 de febrero
neděle, 22. březen Sunday, March 22 domingo, 22 de marzo
pátek, 1. květen Friday, May 1 viernes, 01 de mayo
středa, 10. červen Wednesday, June 10 miércoles, 10 de junio
pondělí, 20. červenec Monday, July 20 lunes, 20 de julio
sobota, 29. srpen Saturday, August 29 sábado, 29 de agosto
čtvrtek, 8. říjen Thursday, October 8 jueves, 08 de octubre
úterý, 17. listopad Tuesday, November 17 martes, 17 de noviembre
neděle, 27. prosinec Sunday, December 27 domingo, 27 de diciembre

Použití ve funkcích

Vlastní formát buňky můžeme použít ve funkci HODNOTA.NA.TEXT, kde poslouží zejména při spojování textů a čísel v určitém formátu.

="Dne  "&HODNOTA.NA.TEXT(DNES();"d. mmmm rrrr")&" platí kurz "&HODNOTA.NA.TEXT(A1;"0,000")&" CZK/EUR."

Kurz je v buňce A1.

Číslo Text
25,62 Dne 4. září 2009 platí kurz 25,615 CZK/EUR.

Kam dál

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.