Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Vlastní formáty buňky - znaky

Možnosti nastavení vlastního formátu čísla jsou poměrně široké. Přesto, že to z názvu příliš nevyplývá, můžeme formát ovlivnit i u textu a můžeme také pomocí vlastního formátu čísla přidávat k číslu automaticky text, zvolit opakování řetězce, atd.

Následující tabulka je přehledem znaků, použitelných v kódu číselného formátu,  dále jejich stručný popis, následuje malá ukázka a přepis kódu formátu v české a anglické verzi Excelu.

Znak Slovy Popis Zdroj Výsledek Formátovací řetězec v CZ verzi Excelu Formátovací řetězec v EN verzi Excelu CZ = EN
  Vęeobecný Odpovídá obecnému formátu - čísla i text bude zarovnán dle kontextu (při nastavení češtiny tedy Excel zarovná text doleva, čísla a časové údaje doprava). Tento formát nemusíme zadávat - Excel jej doplní sám. text text Vęeobecný General NE
0 nula Zástupný symbol číslic - zobrazuje číslice včetně nevýznamných nul, může sloužit k "optickému" zaokrouhlení nebo k zápisu neplatných "vedoucích" nul před číslem 1,23 001,230000 000,000000 000.000000 NE
- spojovník, mínus Může být použito i bez uvozovek (zobrazení minusového znaménka není nijak vázáno s hodnotou buňky) 1,23 - 1,23 - 0,00 - 0.00 NE
+ Plus Může být použito i bez uvozovek (zobrazení plusového znaménka není nijak vázáno s hodnotou buňky) 1,23 + 1,23 + 0,00 + 0.00 NE
( ) Oblé závorky Může být použito i bez uvozovek - přímo zobrazitelný znak 1,23 (1,23) (0,00) (0.00) NE
Mezera Mezera zapsaná před formát čísla se promítne přímo jako zapsání mezery;
mezera slouží jako oddělovač skupin čísel - tisíců, miliónů, atd. jestliže je zapsána mezi znaky # nebo 0;
mezera zapsaná za číslem (za znaky # nebo 0) - zobrazení v tisících, dvě mezery - zobrazení v milionech, atd.
123456789 123 457 # ##0 #,##0, NE
"text" Uvozovky Přidání textového řetězce k obsahu buňky 123456789 123456789 text 0" text" 0" text" ANO
# Znak libry, křížek Zástupný symbol číslic - zobrazuje číslice kromě nevýznamných nul, může sloužit k "optickému" zaokrouhlení 123456,955 123 456,96 # ##0,## #,##0.## NE
$, €, ?, ?, Kč Symboly některých měn Mohou se zapisovat přímo i bez uvozovek 1,23 $ 1,23 $ # ##0,00 \$ #,##0.00 NE
% Znak procenta Vynásobí hodnotu stem a přidá znak % 0,987 98,70% 0,00% 0.00% NE
* Hvězdička Znak následující po hvězdičce vyplní zbytek šířky buňky (nelze použít více jak jednou v rámci formátu jedné buňky) 1,23 1,23========= 0,##*= 0.##*= NE
. Tečka Může sloužit jako oddělovač dnů, měsíců a roků, kde se zapisuje bez uvozovek (u jiných než datumových formátů s uvozovkami) 1234,56 1234,56 General NE
, Čárka Oddělovač desetinné části (řídí se systémovým nastavením) ANO
/ Lomítko Převod na zlomek 0,75 3/4 ???/??? ???/??? ANO
/ X Lomítko (X je libovolné celé číslo) Převede číslo na stanovený násobek čísla 1/X a případně zaokrouhlí 1,3 9/7 ##?/7 ##?/7 ANO
: Dvojtečka Může sloužit jako oddělovač hodin, minut a vteřin, kde se zapisuje bez uvozovek (u jiných než časových formátů s uvozovkami) 0,78 18:43 h:mm h:mm ANO
; Středník Odděluje pole "kladné číslo";"záporné číslo";"nula";"text" nebo intervaly -123 123 [modré]0;[červené]0;[zelené]0;[žluté]@ [Blue]0;[Red]0;[Green]0;[Yellow]@ NE
? Otazník Zástupný symbol číslic - místo nevýznamných číslic zobrazí mezery - může sloužit pro zarovnání čísel podle desetinných čárek pod sebe nebo může sloužit k "optickému" zaokrouhlení nebo lze použít pro formátování zlomků s proměnným počtem číslic. 1,345 1,345   ???,????? ???.????? NE
@ Komerční at, zavináč Přidání textu na zadanou pozici ABC ABC text ABC text2 @ "text" @ "text2" @ "text" @ "text2" ANO
\ Zpětné lomítko Zobrazí následující znak (používá se pro znaky, které by jinak měli ve formátovacím řetězci specifickou funkci - *, @, ?, /, atd.) 123 123# 0\# 0\# ANO
_ Čára dole, podtržítko Přidá mezeru o šířce jednoho znaku zapsaného za podtržítkem - používá se k odsazení čísla zprava 123 123 0_ 0_ ANO
Velké E a + nebo - a číslo Matematický formát - exponenciální vyjádření čísla 12345678,91 1,23E+07 0,00E+00 0.00E+00 NE
[pojmenovaná barva] Název barvy v hranatých závorkách Formátuje buňku danou barvou. Lze použít tyto pojmenované barvy: [Černé][Modré], [Azurové], [Zelené], [Purpurové], [Červené], [Bílé], [Žluté] -123 123 [modré]0;[červené]0 [Blue]0;[Red]0 NE
[barvaX] Slovo "barva" a konkrétní číslo viz. v paletě barev Umožňuje použít jakoukoliv z 56 barev z palety barev Excelu -123 123 [barva52]0;[barva53]0;[barva54]0;[barva55]@ [Color52]0;[Color53]0;[Color54]0;[Color55]@ NE
[interval] Interval jako podmínka v hranatých závorkách Umožňuje specifikovat různé formátování pro různé intervaly hodnot 123 123 [červené][<100]0;[zelené];[>2000]0;[modré]0 [Red][<100]0;[Green];[>2000]0;[Blue]0 NE
d Zobrazení čísla dne bez vodící nuly - 1-31 1.1.2007 1 d d ANO
dd Zobrazení čísla dne včetně vodící nuly - 01-31 1.1.2007 01 dd dd ANO
ddd Zobrazení prvních dvou písmen z názvů dnů týdnu - po-ne 1.1.2007 po ddd ddd ANO
dddd Zobrazení názvů dnů týdnu - pondělí-neděle 1.1.2007 pondělí dddd dddd ANO
m Zobrazení čísla měsíce bez vodící nuly - 1-12 1.1.2007 1 m m ANO
mm Zobrazení čísla měsíce včetně vodící nuly - 01-12 1.1.2007 01 mm mm ANO
mmm Zobrazení čísla měsíce římskými číslicemi (bez tečky) - I-XII 1.1.2007 I mmm mmm ANO
mmmm Zobrazení názvů měsíců - leden-prosinec 1.1.2007 leden mmmm mmmm ANO
mmmmm Zobrazení prvního písmene z názvu měsíců - l-p 1.1.2007 l mmmmm mmmmm ANO
rr Zobrazení posledního dvojčíslí z letopočtu - 00-99 1.1.2007 07 rr yy NE
rrrr Zobrazení celého letopočtu - 1900-9999 (resp. 1904-9999) 1.1.2007 2007 rrrr yyyy NE
h Zobrazení hodin bez vodící nuly - 0-23 7:15:00 7 h h ANO
hh Zobrazení hodin včetně vodící nuly - 00-23 7:15:00 07 hh hh ANO
m Zobrazení minut bez vodící nuly - 0-59 7:15:00 1 m m ANO
mm Zobrazení minut včetně vodící nuly - 00-59 7:15:00 01 mm mm ANO
s Zobrazení minut bez vodící nuly - 0-59 7:15:00 0 s s ANO
ss Zobrazení sekund včetně vodící nuly - 00-59 7:15:00 00 ss ss ANO
AM/PM Zobrazení dvanáctihodinového systému 7:15:00 7:15 AM h:mm AM/PM h:mm AM/PM ANO
dop./odp. Zobrazení dvanáctihodinového systému 7:15:00 7:15 dop. h:mm dop./odp. h:mm AM/PM NE
, Čárka Za sekundami - zobrazí zlomky sekundy 7:15:00 7:15:00,00 h:mm:ss,00 h:mm:ss.00 NE
[] Hranaté závorky Zobrací časovou jednotku jako uplynulý čas 2:15:00 26:15:00 [h]:mm:ss [h]:mm:ss ANO

Kam dál

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.