Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Vlastní formáty buňky - barvy

V Excelu můžete zadat až čtyři části kódů formátu. Kódy formátu oddělené středníky určují formát kladných čísel, záporných čísel, nuly a textu v tomto pořadí. Zadáme-li pouze dvě části, bude první z nich použita pro kladná čísla a nuly a druhá pro záporná čísla. Zadáte-li pouze jednu část, bude použita pro všechna čísla. Pokud chceme část kódu vynechat (nechat obvyklé nastavení), pak stačí pro danou část zadat oddělovací středník.

Syntaxe vlastního formátu buňky

Hodnoty pro pole barva

1) Pojmenované barvy:

Pojmenované barvy

2) Čísla barev:

Čísla barev

Několik jednoduchých příkladů

Úkol 1

Nastavte pomocí vlastního formátu buňky záporná čísla na červená, kladná čísla na modrá, nulu na zelenou a text na žlutou barvu

Řešení

Označíme buňku nebo oblast pro kterou chcete nastavit formát. Zvolíme příkaz Formát - Buňky a na kartě Číslo vybereme Druh: Vlastní.

Vlastní formát buňky

Do okénka Typ: zapíšeme:

[modré]Vęeobecný;[červené]Vęeobecný;[zelené]Vęeobecný;[žluté]Vęeobecný

Slovo "Vęeobecný" není třeba zadávat – program je doplní sám. Stačí tedy zapsat:

[modré];[červené];[zelené];[žluté]

Úkol 2

Nastavte pomocí vlastního formátu buňky záporná čísla na hnědá s mínusem za číslem, kladná čísla na olivově zelená, nulu na švestkovou a text na indigovou modř.

Řešení

Postup je obdobný jako u předešlého případu s tím, že pro tyto barvy je potřeba zadat číslo kódu pro dané barvy.

Do okénka Typ: zapíšeme:

[barva52];[barva53]-;[barva54];[barva55]

Kam dál

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.