Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zobrazení dat

Cílem formátování by mělo být zpřehlednění dat, zvýraznění významných skutečností, lepší čitelnost výsledků, lepší orientace ve výsledcích, znázornění vztahů či závislostí, apod.

Excel nám nabízí celou paletu možností jak data, tabulky, grafy či celé listy formátovat.

Možnosti zobrazení dat

U buněk můžeme formátovat obsah - tedy číslo nebo text, zarovnání obsahu, použité písmo a ohraničení buňky. Buňku můžeme formátovat bez ohledu na to, jestli je v nich nějaký obsah nebo nikoliv.

Každá buňka v listu má nastavený nějaký formát čísla resp. textu. Standardně mají všechny buňky formát čísla Obecný. Obecný formát znamená, že všechny číselné hodnoty (tedy i datum a čas) jsou zarovnány vpravo, texty vlevo, logické hodnoty a chybové hodnoty uprostřed.

Automaticky rozpoznávané formáty

Některé kombinace znaků a čísel Excel sám rozpozná a upraví automaticky formát buňky.

Datum

Čas

Procenta

Měna

Oddělovač tisíců

Zlomky

Možnosti formátu čísel jsou mnohem širší. Můžeme nastavit formáty pro různé měny, formátovat datum podle zvyklostí v různých zemích apod.

Širší přehled o formátování pomocí vlastního formátu buňky:

Velmi účinným je formátování pomocí podmíněného formátování:

Nejběžnějším nečíselným vyjádřením hodnot bývá použití grafů, kterých Excel nabízí celou řadu. Zde je několik příkladů jejich modifikací:

Grafického vyjádření lze v některých případech dosáhnout i bez použití grafu:

Vhodným doplňkem informací může být použití komentářů:

Zvolením vhodného formátu údajů, převodem čísel do grafů, podmíněným formátováním, komentáři atd. lze prezentovat data ve srozumitelné a na první pohled přehledné formě.

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.