Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Víceúrovňové číslování Word 2007

Cíl cvičení

Ke stažení

Úkoly

  1. Na nadpisy aplikujte víceúrovňový seznam se stylem číslování 1, 2, 3 pro všechny úrovně.
  2. Na text Odrážka první resp. druhé resp. třetí úrovně aplikujte odrážky příslušných úrovní.
  3. Změňte přednastavené odrážky na modrý čtvereček (1. úroveň), prázdný modrý čtvereček (2. úroveň) a modré znaménko odškrtnutí (tick symbol) (3. úroveň).
  4. U odrážek změňte úrovně na číslování pomocí velkých římských číslic (1. úroveň), malých římských číslic (2. úroveň) a malých písmen abecedy s pravou hranatou závorkou (3. úroveň).

Řešení

  1. Víceúrovňové číslování nadpisů

Víceúrovňové číslování word 2007
  1. Odrážky ve více úrovních

Možný výsledek:

Odrážky obyčejné
  1. Změna nastavení odrážek

Možný výsledek:

Odrážky vlastní
  1. Číslování odrážek

Přiřazení číslování úrovni odrážek je obdobné jako při výběru různých odrážek. Můžeme využít arabské číslice, malé i velké římské číslice i slovní vyjádření. Při volbě stylu číslování se zvolený styl zapíše do formátu číslování pomocí zástupného symbolu (ten má v náhledu šedé pozadí). Číselný formát můžeme dále doplnit např. o různé závorky, tečky nebo texty.

Možný výsledek:

Odrážky - různé číslování

 

 

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.