Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Tlačítka akcí

Kromě textu, obrázků, tabulek, grafů a dalších objektů můžeme do prezentace přidat i tzv. Tlačítka akcí. Ta slouží k provádění rozličných úkonů.

Ve verzi PowerPoint 2003 najdeme tlačítka akcí v nabídce Prezentace - Tlačítka akcí, v novějších verzích PowerPointu jsou tlačítka na kartě Vložení - Ilustrace - Tvary.

Prezentace - Tlačítka akcí Vložit tvar - Tlačítka akcí

Po vybrání tlačítka akce se kurzor myši změní na křížek, pomocí kterého tažením nakreslíme kamkoliv do snímku tlačítko. Velikost můžeme později modifikovat příkazem Formát obrazce z Kontextovou (místní) nabídku vyvoláte pravým tlačítkem myši nebo pomocí klávesy nalevo od pravého CTRL. místní nabídky.

TIP: Když při kreslení tlačítka stisknete klávesu Shift, bude tlačítko čtvercové (zamkne se poměr stran).

Vlastnosti tlačítka akce

K nastavení akce tlačítka se můžeme kdykoliv vrátit pomocí příkazu na kartě Vložení - Odkazy - Akce (v PowerPointu 2003 najdeme tento příkaz v nabídce  Prezentace - Nastavení akcí).

Tlačítku můžeme přiřadit tyto akce:

Vybranou akci můžeme spustit kliknutím nebo přetažením myši a nebo můžeme definovat akci pro kliknutí i přetažení myši. Tlačítka tedy slouží jako zástupné symboly.

Tlačítka akcí - ukázka

Další možnost je přiřazení akce nikoliv tlačítku, ale již existujícímu objektu případně textu. Postup i možnosti jsou obdobné jako u Tlačítek akcí, s tím, že vybranému objektu přiřadíme vlastnost pomocí příkazu Akce. Tímto se dostaneme ke stejnému dialogovému oknu jako po nakreslení tlačítka akce.

Tlačítka akcí je vhodné použít u prezentace, kde potřebujeme získat plnou kontrolu a snadnou ovladatelnost prezentace. Tedy při různých předváděcích akcích, diskuzích, tam, kde prezentace slouží uživateli jako interaktivní průvodce apod.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.