Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Word 5

Vytvořte nový dokument a vložte do něj vzorce pro výpočet harmonického a kvadratického průměru. Dokument uložte pod názvem vzorce_xname.doc.

1

Obr.1: Vzorce pro výpočet harmonického a kvadratického průměru

Vytvořte nový dokument, který uložte pod názvem hl_dopis_xname.doc. Tento dokument bude sloužit jako hlavní dokument hromadné korespondence pro rozesílání propagačních materiálů.

Zdrojem dat bude vámi vytvořený seznam v Excelu, do kterého doplníte alespoň 5 osob, u kterých vyplníte následující údaje (alespoň jedna žena a muž a alespoň jedna osoba bez titulu a s titulem):

Průvodní dopis nastavte podle následujícího vzoru:

2

Obr. 2: Vzor hlavního dokumentu hromadné korespondence

Oslovení "Vážená paní" / "Vážený pane" se bude volit automaticky v závislosti na pohlaví adresáta.

Jako podpis napište Vaše jméno a příjmení a pod to napište funkci.

Dokument uložte jako hl_dopis_xname.doc a následně sloučené dopisy jako dopisy_xname.doc.

Připravte štítky s adresami na obálky, ve kterých bude rozesílán dopis. Oslovení na štítku se bude měnit podle pohlaví adresáta.

Hlavní dokument pro tvorbu štítku uložte pod názvem hl_stit_xname.doc a sloučené štítky jako stitky_xname.doc.

Do dokumentu připravte svým jménem revize:

Vytvořte nový dokument, který nazvete nastroje_xname.doc.

Připojte k tomuto dokumentu šablonu, kterou jste vytvořili dříve (styly_sablona_xname.dot).

Dále připravte makro ProhozeniPísmen_xname. Uložte ho k dokumentu. Makro po spuštění zamění znak před kurzorem za znak za kurzorem v dokumentu. Bude fungovat kdekoli v dokumentu, kam umístíte kurzor. Například: jestliže umístíte kurzor před c ve slově abeceda, po spuštění makra bude v dokumentu slovo abceeda.

V dokumentu dále připravte panel nástrojů, na který umístěte tlačítko pro spuštění makra ProhozeniPísmen_xname a všechny vámi vytvořené styly z dokumentu Styly_xname.doc. Vzhled a názvy tlačítek vhodně upravte.

Zajistěte, aby panel nástrojů i makro byly přístupné ze šablony.

Pro celý dokument nastavte okraje stránky nahoře a dole 1,5 cm, vlevo i vpravo 2 cm.

Vytvořte nový dokument, který nazvete formular_xname.doc.

Připravte formulář podle následujícího obrázku:

3

Obr. 3: Formulář k předmětu Manažerská informatika

Do posledního řádku tabulky vypočítejte průměrnou hodnotu předchozích známek a nastavte formát čísla tak, aby se zobrazovalo vždy jedno desetinné číslo.

Pole "Prověřili jste si v domácích úkolech to nejdůležitější" je rozbalovací pole formuláře. Bude v něm možné vybírat z možností "ano", "víceméně ano" a "ne".

Formulář zamkněte tak, aby bylo možné vyplňovat pouze formulářová pole.

Soubor uložte pod názvem formular_xname.doc, poté ve formuláři vyplňte všechna pole a obsah těchto formulářových polí uložte do textového souboru form_xname.txt.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.