Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Word 4

Pro další procvičení formátování dokumentu vytvořte nový dokument Wordu, do kterého vložte text z tohoto souboru. Dokument uložte pod názvem letak_xname.doc.

Chcete vytvořit leták pro personál úklidu.

1. strana

Jako nadpis pro první stranu vytvořte WordArt, s textem: "Příručka pro úklid" velikost 36, tvar objektu "Plný oblouk nahoru", barva výplně textu: bílý mramor.

Do dokumentu vložte obrázek (klipart) postele a nastavte obrázku výšku 12 cm. Vodorovně obrázek zarovnejte na střed a svisle jej zarovnejte dolů vzhledem k okraji.

Na první straně v textu: "Na pokojích se uklízí Koupelna, Kuchyňka a Ložnice" vytvořte ke slovu Koupelna hypertextový odkaz na záložku Koupelna, ke slovu Kuchyňka hypertextový odkaz na záložku Kuchyňka a ke slovu Ložnice hypertextový odkaz na záložku Ložnice

2. strana

Na druhé stránce vytvořte nadpis pomocí WordArtu s textem: "Seznam úkolů pro úklid", velikost 36, tvar objektu Nafouklá horní hrana, barva textu: bílý mramor.

Na druhé a třetí stránce vytvořte ohraničení stránky s efektem jako na obrázku:

1

Obr.1: Horní část ohraničení 2. a 3. strany

Z nadpisu Koupelna, na druhé stránce vytvořte záložku. (nadpis nad úkoly pro úklid)

3. strana

Text rozdělte vhodným způsobem do sloupců. Z nadpisů Kuchyňka a Ložnice, na třetí stránce vytvořte záložku. (nadpis nad úkoly pro úklid)

V celém dokumentu dle svého uvážení vhodně upravte rozložení a zarovnání textů na stránce, velikost a barvu písma, atd.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.