Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Word 3

Pro procvičení formátování dokumentu použijte tento soubor, který uložte pod názvem dokument_xname.doc.

Zajistěte, aby byly texty "Procvičení formátování dokumentu I." a "Procvičení formátování dokumentu II." psány zvlášť na stránce (tedy pouze tento jeden řádek a pak ukončíte stránku). Na druhé stránce bude opět  pouze text Osnova a Tabulky.

Do zápatí stránky vložte na střed čísla stránek. Číslování stránek bude následujícím způsobem:

Do zápatí stránky vlevo vložte aktuální datum a vpravo čas.

Do záhlaví stránky doplňte vlevo vaše xname a vpravo text "Manažerská informatika"

Zajistěte, aby na straně s textem "Procvičení formátování dokumentu II." nebyl zobrazen text ani záhlaví ani zápatí.

K textu "Obsah" vložte svým jménem libovolný komentář.

K textu "Tabulky" vložte libovolnou poznámku pod čarou. Zajistěte, aby oddělovač poznámek pod čarou nebyl plná čára, ale navrhněte vlastní styl oddělovače poznámky pod čarou.

Nad tabulku na konci dokumentu doplňte titulek: Tab.1: Malá tabulka.

Na druhou stranu dokumentu – za text "Obsah" vygenerujte obsah dokumentu – zajistěte, aby byly vypsány všechny použité úrovně nadpisů.

Za text "Tabulky" vygenerujte seznam tabulek v dokumentu.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.