Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Word 1

Pro procvičení formátování textu použijte soubor se zdrojovým textem, ze kterého nakopírujte text do dokumentu Wordu. Dokument uložte pod názvem styly_ xname.doc.

Text ze souboru naformátujte tak, aby vypadal jako seminární práce. Vše budete řešit pomocí vytvoření příslušného stylu. Na nadpisy budete aplikovat víceúrovňové číslování a dále připravíte i další styly, které jsou pro formátování seminární práce užitečné.

Pro text práce připravte styl Běžný text a aplikujte jej na všechny odstavce s písmenem x. Písmo stylu bude Arial, velikost 10, text odstavce bude zarovnán do bloku, odsazení 1. řádku 1,25 cm, řádkování 1,5 řádku a mezera před odstavcem bude 4 body.

Odstavce s písmenem a naformátujte stylem, který pojmenujete svým xname podtržítkem a číslem pro danou úroveň nadpisu (tedy např. XNAME_1). Styl bude přebírat nastavení ze stylu Běžný text, velikost písma 18, tučné, mezery před odstavcem 16 bodů, za odstavcem 12 bodů, nadpis bude svázaný s dalším textem, víceúrovňové číslování, úroveň 1, styl číslování 1,2,3, formát čísla bude bez tečky na konci, zarovnání textu ve všech řádcích odstavce na 0,8 cm.

Odstavce s písmenem b naformátujte stylem, který pojmenujete svým xname podtržítkem a číslem pro danou úroveň nadpisu (tedy např. XNAME_2). Styl bude přebírat nastavení ze stylu Běžný text, velikost písma 16, tučné, mezery před odstavcem 16 bodů, za odstavcem 12 bodů, nadpis bude svázaný s dalším textem, víceúrovňové číslování, úroveň 2, styl číslování 1,2,3, formát čísla bude bez tečky na konci, zarovnání textu ve všech řádcích odstavce na 1 cm.

Odstavce s písmenem c naformátujte stylem, který pojmenujete svým xname podtržítkem a číslem pro danou úroveň nadpisu (tedy např. XNAME_3). Styl bude přebírat nastavení ze stylu Běžný text, velikost písma 14, kurziva, mezery před odstavcem 12 bodů, za odstavcem 6 bodů, nadpis bude svázaný s dalším textem, víceúrovňové číslování, úroveň 3, styl číslování 1,2,3, formát čísla bude bez tečky na konci, zarovnání textu ve všech řádcích odstavce na 1,3 cm.

Odstavce s písmenem d naformátujte stylem, který pojmenujete svým xname podtržítkem a číslem pro danou úroveň nadpisu (tedy např. XNAME_4). Styl bude přebírat nastavení ze stylu Běžný text, velikost písma 12, mezery před odstavcem 6 bodů, za odstavcem 6 bodů, nadpis bude svázaný s dalším textem, víceúrovňové číslování, úroveň 4, styl číslování 1,2,3, formát čísla bude bez tečky na konci, zarovnání textu ve všech řádcích odstavce na 1,5 cm.

Odstavce s písmenem o naformátujte stylem Odrážky, který bude vycházet ze stylu Běžný text, styl odrážky bude šipka doprava, zarovnání odrážky bude na 0 cm a další text bude odsazen na 0,6 cm. Pro aplikaci tohoto stylu nastavte klávesovou zkratku Alt + O.

Odstavce s písmenem n naformátujte stylem Číslování, který bude vycházet ze stylu Běžný text, styl číslování bude 1.,2.,3., zarovnání čísla bude na 0 cm a další text bude odsazen na 0,6 cm. Pro aplikaci tohoto stylu nastavte klávesovou zkratku Alt + C.

Text s písmenem t naformátujte stylem znaku Termín, písmo Arial, kurzíva, velikost 10.

Vytvořte styl Zvýrazněný odstavec, který bude vybraný odstavec ohraničovat modrou čarou, šířka 1 bod, stínování odstavce barva RGB (231;226;254). Styl nebude přebírat nastavení ze žádného jiného stylu.

Zajistěte, aby se text s písmenem s psal ve 2 stejně širokých sloupcích s čárou mezi.

Na konec dokumentu – hned za sloupce – dopište větu:
"Na zpracování tohoto dokumentu jsem potřeboval/a přibližně ... minut." Zajistěte, aby tato věta byla psána jen v jednom sloupci (tedy v jednom řádku - přes celou šíři stránky).

Vytvořte šablonu, která bude obsahovat všechny styly, které jste připravili v dokumentu a nebude obsahovat žádný text. Šablonu pojmenujte styly_sablona_xname.dot.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.