Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatného cvičení - PowerPoint 1

Připravte první snímek nové prezentace o novinkách verze PowerPointu 2007.

Snímek připravte v rozvržení Úvodní snímek dle obr. 1. a vložte texty :

1

Obr. 1: Úvodní snímek

Do prvního snímku doplňte doprostřed pod podnadpis formou textového pole aktualizované datum. Před datum vložte symbol přesýpacích nebo tradičních hodin (písmo Wingdings).

Do pravého dolního rohu prvního snímku doplňte komentář Cvičná prezentace.

Prezentaci uložte pod názvem xname_PPT01.ppt

Připravte dílčí prezentaci xname_PPT01a.ppt o dvou snímcích dle obr. 2

22b

Obr. 2: Snímky prezentace xname_PPT01a.ppt

Texty a obrázek pro vaši prezentaci jsou ke stažení zde.

Do prezentace xname_PPT01.ppt vložte za první snímek oba snímky prezentace xname_PPT01a.ppt.

Ve snímku Nový a intuitivní vzhled zvolte rozvržení Nadpis, text a klipart.

Do snímku doplňte obrázek ribbonu dle obr. 3 a položky očíslujte.

3

Obr. 3: Upravený snímek Nový a intuitivní vzhled

V programu MS Word připravte dokument xname_PPT01b.doc z následujícího zdrojového textu. Aplikujte styly Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3 a Nadpis 4 (text je úmyslně formátován tak, aby ho bylo možné snadno převést do požadované podoby pomocí jen několika málo kliknutí).

Účinné sdílení informací
Knihovny snímků
Formáty PowerPoint XML
Uložení ve formátu PDF nebo XPS

Ochrana a správa prezentací
Zabránění změnám v konečné verzi dokumentu
Hledání a odebrání skrytých metadat a osobních informací v dokumentech

- Kontrola metadat ke kontrole
- Najít a odebrat informace
   poznámky
   rukopisné poznámky
   vlastnosti dokumentu
   informace serveru správy dokumentů
   neviditelné objekty
   obsah nacházející se mimo snímky
   poznámky prezentace
   vlastní data XML
Přidání digitálního podpisu k prezentaci
Správa přístupových práv k informacím
Správa vlastností dokumentu na panelu Informace o dokumentu
Diagnostické nástroje sady Office
Obnovení aplikace

Do prezentace xname_PPT01.ppt vložte za poslední snímek osnovu z dokumentu xname_PPT01b.doc. Snímky v případě potřeby vhodně rozdělte.

Do prezentace doplňte snímek s tabulkou dle obr. 4, a to včetně vodorovného a svislého zarovnání, formátu čar, barev výplně,….

5

Obr. 4: Tabulka

Na základě údajů z tabulky připravte na další snímek prezentace snímek s grafem dle obr. 5.

6

Obr. 5: Graf

Do prezentace na další snímek doplňte jehlanový diagram dle obr. 6.

7

Obr. 6: Jehlanový diagram

K libovolnému slovu v prezentaci vložte hypertextový odkaz, odkazující se na vaši oblíbenou stránku na internetu.

Upravte podle svého uvážení barevné schéma prezentace.

Připravte souhrnný snímek, který bude obsahovat shrnutí druhého až šestého snímku a bude uveden za prvním snímkem. V seznamu snímků uveďte vhodným formátováním před názvy snímků jejich pořadová čísla.

Doplňte k názvům snímků v souhrnném snímku hypertextové odkazy na příslušné snímky.

Doplňte ke všem snímkům v zápatí datum a čas, číslo snímku a xname. Zápatí nevypisujte na úvodním snímku.

V režimu předlohy změňte barevné schéma všech snímků tak, aby nadpisy snímků byly modrou barvou, tučně.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.