Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Excel 5

Zadání

Jako zdroj k tomuto samostatnému cvičení použijte tento soubor.

Úkol

Na listu prodeje_firem_zdroj dopočtěte splatnost faktur. Splatnost u firem A – M bude 90 dnů, u firem N – Z 180 dnů.

Volitelně (máte-li zájem si pohrát s Excelem):
V případě, že datum splatnosti připadá na víkend, posuňte datum splatnosti na nejbližší předešlý všední den. Funkce WORKDAY je přístupná po zapnutí doplňku Analytické nástroje.

Dopočtěte počet dnů do splatnosti.

Pomocí údajů z listu firmy_MK dopočtěte částku na faktuře v Kč. Výsledek bude ve sloupci přepočet faktur na Kč.

Zkontrolujte, zda je zaplacená částka shodná s fakturovanou.

Pomocí filtru vyhledejte mezi uhrazenými fakturami takové, u nichž se zaplacená částka liší o více jak ±1USD resp. EUR a výsledek vypište do nového listu filtr_chyba.

Na nový list, který nazvete filtr_uhrazeno_15-31.5, pomocí rozšířeného filtru vyfiltrujte ty faktury, které mají být uhrazeny mezi 15. a 31. 5 2006 včetně. Výsledkem budou pouze údaje ze sloupců:

1

Na nový list kont_tab vytvořte kontingenční tabulku, kde v řádcích budou jednotlivé firmy, ve sloupcích dny v týdnu kdy byla faktura uhrazena a v datové oblasti budou částky z faktur.

Doplňte celkové součty.

Zobrazte pouze Firmy B, C a E a pouze pondělní až páteční údaje.

Tabulku vhodně zformátujte a zkopírujte hodnoty kontingenční tabulky na pozici buňky A:35.

Výsledná podoba tabulky by mohla vypadat například takto:

2

Na další list kont_graf vytvořte skládaný plošný kontingenční graf ze stejných údajů a zobrazte všechny firmy a dny od pondělí do pátku.

Výsledná podoba grafu by mohla vypadat například takto:3

Pomocí souhrnů vypočtěte:

Na nový list MENU připravte tlačítka pro přepínání mezi listy a na ostatní listy přidejte tlačítko pro návrat na list MENU.

Na list MENU dále přidejte tlačítko, které bude přepínat mezi zapnutím a vypnutím zobrazení mřížky.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.