Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Excel 4

Zadání

Vyjděte z následující situace:
Máte za úkol připravit v sešitu takové funkce, které pro různá rodná čísla ověří jejich formální správnost, vrátí datum narození a věk a dále spočte částku, kterou musí daná osoba nyní spořit, aby byla částečně finančně zabezpečena po odchodu do důchodu.

Teoretický základ

Rodné číslo (platí od roku 1954) je desetimístné číslo, které je dělitelné jedenácti beze zbytku. První dvojčíslí vyjadřuje poslední dvě číslice roku narození, druhé dvojčíslí (u žen zvýšené o 50) vyjadřuje měsíc narození, třetí dvojčíslí vyjadřuje den narození. Koncovka za lomítkem je rozlišujícím znakem obyvatel narozených v témže kalendářním dnu.

1

Druhá část (za lomítkem) je do roku 1953 trojmístná, od roku 1954 je přidávána kontrolní číslice, která je celočíselným zbytkem po podílu devítimístné části rodného čísla a čísla 11. Je-li zbytek 0, pak kontrolní číslice je 1, je-li zbytek 10, je kontrolní číslice 0.

(Pramen – § 13 odst. 1 zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech)

Úkol

Do připravené tabulky doplňte své osobní údaje a z rodného čísla získejte pomocí funkcí Excelu tyto informace:

Ověřte alespoň dvě z navržených podmínek platnosti rodného čísla.

Dejme tomu, že chcete odejít do důchodu v 60ti letech. Jaký musí být váš roční příspěvek do penzijního fondu (platby uvažujeme na konci roku), abyste v době odchodu do důchodu, kdy nastřádáte dostatek peněz, mohl/a dostávat anuitu 10.000 Kč na začátku roku po dobu 20 let? Před odchodem do důchodu činí úroková míra 4% p. a., poté jen 3,5 % p. a. Výsledek zaokrouhlete na stokoruny nahoru.

Do dalšího řádku vložte funkci, která vytvoří větu dle vzoru (bez barev):

Aleš Plachý se narodil roku 1965, je mu 41 let a musí spořit 5400 Kč ročně.

Pro vaši lepší orientaci v zadávání údajů do funkce: Modře zvýrazněné části v zadání naznačují závislost na údajích ve vaší tabulce, červeně zvýrazněné části v zadání naznačují závislost na pohlaví. Černě označené části v zadání naznačují texty vložené přímo do funkce.

Vaše řešení nebude obsahovat barevné odlišení, zde slouží jen pro ilustraci.

Buňku s vaším rodným číslem pojmenujte rc_xname a vložte do ní komentář, kde krátce popište, jak byste upravil/a funkce čerpající z buňky obsahující rodné číslo v případě, že by obsahovalo lomítko.

Úkol je možné řešit mnoha způsoby, například použitím těchto funkcí: A; CONCATENATE; ČÁST; DÉLKA; DEN; DNES; HODNOTA; KDYŽ; MĚSÍC; NEBO; PLATBA; ROK; ROUNDUP; SOUČHODNOTA; SVYHLEDAT.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.