Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zadání samostatných cvičení - Excel 1

Klávesové zkratky

Procvičte si některé z klávesových zkratek, které slouží pro rychlejší pohyb po listu a další funkce.

Klávesová zkratka Význam
HOME Přesunutí na začátek řádku
CTRL+HOME Přesunutí na začátek listu (buňku A1)
CTRL+END Přesunutí na poslední buňku v listu do nejspodnějšího používaného řádku ve sloupci nejvíce vpravo
CTRL+ Přesunutí poslední neprázdnou buňku ve směru šipky
ALT+PAGE DOWN Přesunutí o jednu obrazovku doprava
ALT+PAGE UP Přesunutí o jednu obrazovku doleva
CTRL+MEZERNÍK Výběr celého sloupce
SHIFT+MEZERNÍK Výběr celého řádku
CTRL+SHIFT+* Výběr aktuální oblasti kolem aktivní buňky (plocha ohraničená prázdnými řádky a sloupci)
ALT+= Vložení vzorce AutoSum s funkcí Součet
ALT+ENTER Zalomení řádku v buňce
SHIFT+F11 Vložení nového listu
ALT+SHIFT+F1 Vložení nového listu
CTRL+PAGE DOWN Přesunutí do dalšího listu v sešitu
CTRL+PAGE UP Přesunutí do předchozího listu v sešitu
SHIFT+CTRL+PAGE DOWN Výběr aktuálního a dalšího listu

Zadání:

Vyjděte z následující situace:
Jste manažer/ka ve firmě, která je na trhu úspěšná a má řadu odběratelů, nicméně prodeje v předešlých dvou letech spíše stagnují. Hodláte si připravit podklady pro schůzku vedení společnosti, kde chcete poukázat na největší odběratele za předešlá čtvrtletí. Jako výstup z účetního software jste získal/a tabulku s výší prodejů vybraných firem za jednotlivá čtvrtletí v období leden 2005 až březen 2007 a dále prognózu na 2. čtvrtletí 2007. (V některých buňkách jsou záporné hodnoty – zde může jít například o vrácení vadné dodávky – vzhledem k tomu, že jde o demonstrativní příklad je to v pořádku) Tabulku chcete vhodně upravit tak, abyste ji mohl/a prezentovat na schůzi a také zaslat kolegům pro další analýzu.

Úkol:

Otevřete nový sešit MS Office a doplňte do souhrnných informací vhodné informace. Soubor uložte pod názvem E_01_xname.xls.

Nakopírujte na první list data ze zdrojového souboru.

Nad tabulku vložte řádek s hlavičkami sloupců, kde nad hodnotami prodejů budou názvy čtvrtletí ve formátu I-05, IV-05 …, IV-07 (použijte možnosti vyplnění řady).

Pod tabulku doplňte řádek s průměrnou výší prodejů za jednotlivá čtvrtletí a za tabulku sloupec s průměry prodejů jednotlivým firmám.

Do dalšího sloupce za tabulku vypočtěte celkové prodeje jednotlivých firem za sledované období a do záhlaví sloupce napište "celkem".

Na další řádek pod tabulku doplňte hodnoty, které budou desetinou součtu prodejů všem firmám za jednotlivá čtvrtletí. Řádek nazvěte "horních 10%".

Na začátek listu vložte nový řádek, kde nad sloupce čtvrtletí doplníte text "pohledávky za jednotlivé čtvrtletí (v tis. €)" a slučte buňky do jedné a zarovnejte na střed, naformátujte text velikostí písma 14b, tučně, stínování světle šedou barvou.

K buňce IV-07 vložte hvězdičku a pod tabulku vložte vysvětlení s tím, že jde o prognózu prodeje.

Do buňky v záhlaví prvního sloupce dopište "období" a "firma" a vložte příčné ohraničení dle vzoru.

Všechny číselné hodnoty mimo hodnot ve sloupci "Celkem" naformátujte tak, aby údaje byly v tisících s tím, že se budou oddělovat každé tři znaky mezerou a záporné hodnoty se zobrazí červeně s mínusem před číslem.

Dále budeme chtít u jednotlivých firem zvýraznit položky, které jsou vyšší než hranice horních deseti procent za jednotlivá čtvrtletí.

Zvýrazněte je písmem modré barvy, tučně, buňky stínované bílou barvou.

Buňky s názvy čtvrtletí naformátujte písmem MS Sans Serif velikosti 12, tučná kurzíva a zarovnejte vodorovně i svisle na střed, písmo orientujte svisle směrem nahoru.

První sloupec tabulky, názvy čtvrtletí a všechny vypočtené hodnoty naformátujte tučným písmem.

Buňky s průměry vystínujte světle šedou barvou.

Hodnoty ve sloupci "Celkem" naformátujte tak, aby byly zobrazeny v milionech s dvěma desetinnými čísly a "mil. €" za číslem.

Pro buňky A2:K28 zvolte stínování bledě modrou.

Vhodně upravte šířku sloupců a řádků, v buňkách s textem "průměr za čtvrtletí" a "průměr za sledované období" zalomte text.

Vložte před první řádek a před první sloupec buňky tak, aby buňka A1 byla čtvercová (např. 100 x 100 pixelů).

V tabulce skryjte řádky firem, které hodnotami prodejů v jednotlivých čtvrtletích ani jednou nepřekročily hranici horní desetiprocentní zóny.

Celou tabulku ohraničte uvnitř slabou čarou, pro ohraničení záhlaví sloupců a výpočty zvolte vhodně ohraničení plnou čarou.

Na základě formátu buněk s celkovým součtem prodejů jednotlivých firem definujte styl, kde jako název stylu uvedete své xname a kromě položky ohraničení nechte všechny volby zaškrtnuté.

Vypněte zobrazení mřížky (NÁSTROJE – MOŽNOSTI – karta ZOBRAZENÍ – zaškrtněte v Možnostech okna  položku Mřížky).

Vložte jako pozadí listu vhodný obrázek Vzhledem k velikosti listu a tomu, že se obrázek opakuje po celé ploše listu bude vhodné zvolit obrázek co nejmenší. Pro vytvoření efektu pruhů jako je na obrázku níže postačí obrázek velký 1*2 pixely..

List vhodně přejmenujte, změňte barvu ouška listu na červenou a odstraňte přebytečné listy sešitu.

Takto by například mohl vypadat váš výsledek:

1

 

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.