Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Převod formátu data

Dejme tomu, že se vám do ruky dostala poměrně rozsáhlá tabulka složená z různých zdrojů. Jeden ze sloupců obsahuje data a ty jsou v různých až exotických formátech.

      A
1 1-11-2007
2 01*11*2007
3 1.11.2007
4 1-11 2007
5 1 11-07
6 01 11 2007
7 1_11_2007
8 1 11 2007
9 01 11 07
10 1, 11, 2007

Předpokládejme, že máme přiměřenou jistotu, že pořadí jednotlivých částí dat je vždy stejné - den, oddělovač, měsíc, oddělovač, rok.

Naším úkolem je převést data na formát, se kterým umí Excel počítat a kterému porozumí i náš americký kolega (převedeme na slovní vyjádření měsíce).

Postup

Ve sloupci A máme vzorek dat získaný importem z různých zdrojů. V Excelu se nám s takovými to formáty bude těžko pracovat nebo je převádět. Nabízí se např. použít možností vyhledávání a nahrazování textu v aplikaci Word, kde máme možnost pracovat se zástupnými znaky. Pro tento příklad bychom mohli použít vyhledání "(<*>)*(<*>)*(<*>)" a nahrazení za "\1.\2.\3". Sloupec s daty tedy překopírujeme do Wordu a zvolíme příkaz Nahradit. Pro správnou funkčnost je potřeba zaškrtnout Použít zástupné znaky.

aaa

Vložením takto upravených dat (pro úplnost jsou uvedena ve sloupci B) zpět do Excelu se formát automaticky upraví na formát datum, který je pro aplikaci výchozí (sloupec C).

Výstup chceme předat kolegovi z USA - převedeme formát data na slovní vyjádření. Pro převod stačí pouze nastavit formát buňky na Datum, zvolit jako národní prostředí Angličtina (USA) a vybrat ze seznamu odpovídající formát. Formát můžeme také zapsat přímo pomocí kódu:

[$-409]d-mmm-rrrr

aaa

Výsledek včetně postupu je uveden v následující tabulce.

      A B C D
1 1-11-2007 1.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
2 01*11*2007 01.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
3 1.11.2007 1.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
4 1-11 2007 1.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
5 1 11-07 1.11.07 1.11.2007 1-Nov-2007
6 01 11 2007 01.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
7 1_11_2007 1.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
8 1 11 2007 1.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007
9 01 11 07 01.11.07 1.11.2007 1-Nov-2007
10 1, 11, 2007 1.11.2007 1.11.2007 1-Nov-2007

Příklad si můžete stáhnout zde.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.