Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Vložení snímků z osnovy do prezentace PowerPointu

Při vytváření prezentací se občas můžeme setkat s tím, že máme existující dokument, ze kterého chceme zpracovat prezentaci. Pokud jde o kombinaci dokumentu Wordu a PowerPointu, pak můžeme využít zajímavé možnosti vložení Snímků z osnovy.

Dejme tomu, že máme jednoduchý dokument, ve kterém jsou použity styly nadpisů Nadpis 1, Nadpis 2, Nadpis 3, případně další. Z těchto nadpisů můžeme vytvořit snímky prezentace.

Postup

  1. V PowerPointu zvolte z nabídky Vložit příkaz Snímky z osnovy... a zadejte cestu k dokumentu Wordu s textem, ze kterého chcete přebrat nadpisy.
    1
  2. Do prezentace se vloží nadpisy první úrovně (Nadpis 1) jako nadpisy snímků a dále nadpisy druhé úrovně (Nadpis 2) jako odrážky první úrovně, nadpisy třetí úrovně jako odrážky druhé úrovně, atd.
  3. Nyní již stačí snímky uspořádat, doplnit, případně rozdělit.

PowerPoint 2007

V PowerPointu 2007 se vložení snímků z osnovy skrývá na kartě Domů pod ikonou Nový snímek - Snímky z osnovy.

Vložit sníky z osnovy PowerPoint 2007

Poznámky

Před importem osnovy je potřeba, aby byl dokument Wordu zavřený.

Vložením osnovy se vloží pouze texty nadpisů, některé formáty se přizpůsobí formátu v dané prezentaci.

Jako zdroj pro import lze použít také dokumenty RTF, TXT a HTM, ale výsledky se budou lišit.

Příklad

Vyzkoušejte si vložení snímků z osnovy na krátkém příkladu.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.