Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Pohyby na bankovních účtech

Máte k dispozici pohyby na různých účtech za určité období. Chcete nějak jednoduše spočítat, jaké jsou pohyby na účtech dle jednotlivých bank.

      A B
1 IBAN Pohyb
2 CZ65 0300 0000 0002 1962 3990 25 425,24
3 CZ65 0300 0080 1018 0308 5233 37 205,97
4 CZ65 0710 0077 0400 0762 1491 61 339,56
5 CZ65 0100 0000 0000 1810 8511 8 175,93
6 CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 57 472,71
7 CZ65 2400 0000 0019 2120 0001 49 082,64
8 CZ65 0710 0200 0100 0603 6231 11 510,43
9 CZ21 2400 0000 0053 1410 1034 49 088,49
10 CZ65 0300 0000 0001 6262 6014 -672,78

Díky znalostem o konstrukci IBAN International Bank Account Number víte, že první čtveřice čísel je kódem banky. Podle těchto čísel budeme tedy sčítat pohyby na účtech.

Kód banky

Pro zjištění konkrétní banky z kódu IBAN můžeme použít např. funkci ČÁST.

=ČÁST(A:A;6;4)

Použití funkce KDYŽ

Pomocí funkce KDYŽ můžeme do pomocné tabulky vypisovat pohyby na účtech při splnění podmínky, že IBAN obsahuje na správné pozici konkrétní kód banky. Podmínka je tvořena výrazem, kde srovnáváme textový řetězec, který vrací funkce ČÁST s kódem banky (abychom mohli do buňky zapsat 0100, musíme buňku buď formátovat jako text nebo použít zápis ="0100"). Vzorec ve sloupci D by pak mohl vypadat:

=KDYŽ(ČÁST($A:$A;6;4)=D$1;$B:$B;"")

Pokud IBAN odpovídá kódu banky v prvním řádku, pak se vypíše příslušný pohyb, jinak se nevypíše nic.

      A B C D E F H
1 IBAN Pohyb   0100 0300 0710 2400
2 CZ65 0300 0000 0002 1962 3990 25 425,24 25 425,24
3 CZ65 0300 0080 1018 0308 5233 37 205,97     37 205,97    
4 CZ65 0710 0077 0400 0762 1491 61 339,56       61 339,56  
5 CZ65 0100 0000 0000 1810 8511 8 175,93   8 175,93      
6 CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 57 472,71       57 472,71  
7 CZ65 2400 0000 0019 2120 0001 49 082,64         49 082,64
8 CZ65 0710 0200 0100 0603 6231 11 510,43       11 510,43  
9 CZ21 2400 0000 0053 1410 1034 49 088,49         49 088,49
10 CZ65 0300 0000 0001 6262 6014 -672,78     -672,78    
11              
12     Celkem: 8 175,93 61 958,43 130 322,70 98 171,13

Použití funkce SUMIF

Při větším počtu účtů a bank by byla tabulka velmi nepřehledná. Další možností získání stejného výsledku je použití funkce SUMIF.

Do sloupce C si připravíme pomocí funkce ČÁST pomocný sloupec s kódy bank. Ve sloupci F použijeme funkci SUMIF, kde pole oblast budou údaje ve sloupci C, kritérium bude kód banky ze sloupce E a sčítaná oblast bude sloupec B. Vzorec v buňce F2 by mohl vypadat:

=SUMIF(C:C;E2;B:B)

      A B C D E F
1 IBAN Pohyb Banka   Banka Celkem
2 CZ65 0300 0000 0002 1962 3990 25 425,24 0300   0100 8 175,93
3 CZ65 0300 0080 1018 0308 5233 37 205,97 0300   0300 61 958,43
4 CZ65 0710 0077 0400 0762 1491 61 339,56 0710   0710 130 322,70
5 CZ65 0100 0000 0000 1810 8511 8 175,93 0100   2400 98 171,13
6 CZ65 0710 0000 0000 0093 1761 57 472,71 0710      
7 CZ65 2400 0000 0019 2120 0001 49 082,64 2400      
8 CZ65 0710 0200 0100 0603 6231 11 510,43 0710      
9 CZ21 2400 0000 0053 1410 1034 49 088,49 2400      
10 CZ65 0300 0000 0001 6262 6014 -672,78 0300      

Použité funkce

SUMA, KDYŽ, ČÁST, SUMIF

Ke stažení

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.