Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Podmíněné formátování

Podmíněné formátování je velice užitečná a bohužel často opomíjená možnost formátování v Excelu. Pomocí podmíněného formátování můžeme:

Postup vytvoření podmíněného formátu - Excel 2003

Vybereme buňku nebo oblast, na kterou chceme aplikovat podmíněné formátování a zvolíme nabídku Formát – Podmíněné formátování, kde můžeme specifikovat až tři podmínky a použité formátování při jejich splnění. Podmínky volíme tak, aby vracely logické PRAVDA nebo NEPRAVDA.

Dialogové okno podmíněné formátování

Možnosti nastavení formátu

Všimněme si, že dialogové okno u podmíněného formátování je odlišné než u formátu buňky.

Formát buněk

Formát písma u formátu buněk

Rozdíly - podmíněné formátování

Formát písma u podmíněného formátování

Formát buňky

Formát ohraničení u formátu buněk

Podmíněné formátování

Formát ohraničení u podmíněného formátování

Formát buňky

Formát vzorku u formátu buněk

Podmíněné formátování

Formát vzorku u podmíněného formátování

Nahoru

Kopírování podmíněného formátování

Podmíněné formátování je spojeno s každou buňkou oblasti, na kterou je podmíněné formátování aplikováno. Pokud kopírujeme buňky standardním postupem (tedy ne např. pouze hodnoty) přenáší se s kopírovanou buňkou i podmíněné formátování. Bohužel ale Excel nenabízí možnost kopírování podmíněného formátování samostatně, ale pouze formát jako celek. Pokud máme již buňky, na které chceme již definované podmíněné formátování aplikovat zformátované odlišným způsobem a nechceme o toto formátování přijít, můžeme využít následující postup:

Odkaz mimo list

Standardně se nelze při definování podmíněného formátování odkazovat na buňku mino list, ale lze se odkázat pomocí názvu a nebo odkaz mimo list propojit s buňkou aktivního listu.

Priority formátování

Mezi různými způsoby formátování existují vztahy. Pokud budeme formátovat stejnou buňku více způsoby (barva písma, vzorek, ohraničení) a jednotlivé formáty nebudou v konfliktu, pak se aplikují všechny formáty. Pokud ale formátujeme buňku např. přímým formátováním na modré písmo a současně tato buňka vyhovuje podmínce podmíněného formátu, kde je formát nastaven na červené písmo, pak nebude písmo modročervené, ale použije se jen formát s vyšší prioritou.

Podmíněné formátování a formátování buňky

Ač se obecně zdá, že podmíněné formátování má přednost před jinak definovaným formátem buňky, není tomu vždy tak. Například pokud část textu v buňce naformátujeme pomocí Formát – Buňky vlastností jako podtržené písmo, horní index nebo modré a k tomu použijeme podmíněné formátování, pak se podmíněné formátování aplikuje na znaky před změnou formátu a od odlišně formátovaného znaku dále se podmíněné formátování neaplikuje. Navíc pokud je jinak formátovaný znak hned na prvním místě buňky, pak se z odlišného formátu zachová vše kromě barvy, která se přebere z formátu podmíněného.

Podmíněné formátování versus přímé formátování
Podmíněné formátování - podmínka
Nahoru

Podmíněné formátování – Excel 2007

Excel 2007 nabízí mnoho novinek a možností podmíněného formátování. Z Excelu 2003 zde zůstala možnost určení formátu podle hodnoty buňky a pomocí vzorce, s tím, že máme možnost formátovat nejen písmo, ohraničení a výplň, ale i číslo.

Podmíněné formátování – Excel 2007 - Formát buněk

Na kartě Výplň přibyla možností formátovat buňku jako přechod dvou barev.

Podmíněné formátování – Excel 2007 - Vzhled výplně

Dále v Excelu 2007 přibyla možnost formátování buněk na základě určitého textu, data připadající na určité dny, prázdných a jiných než prázdných buněk, chybných a bezchybných hodnot. Máme zde i předpřipravené volby pro percentily a směrodatné odchylky hodnot. Co je v Excelu 2007 opravdu nové je možnost formátovat buňky pomocí:

Excel 2007 nám nabízí celou škálu ikon. Je také možné zobrazovat hodnotu i ikonu nebo pouze ikonu.

Podmíněné formátování – Excel 2007 - ikony

Na rozdíl od nižších verzí Excelu nejsme ve verzi 2007 omezeni počtem podmínek podmíněného formátování, podmínky lze volitelně "skládat", můžeme pohodlně měnit jejich pořadí. Dialogové okno nám dále nabízí možnost přepnutí do podmíněně formátovaných oblastí buněk i na jiných listech sešitu.

Podmíněné formátování – Excel 2007 - Více podmínek

Výsledek pak může vypadat například takto.

Podmíněné formátování – Excel 2007 - výsledek

Příklady podmíněného formátování

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.