Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Podmíněného formátování- složitější příklady

Barevné šipky - označení vývoje

V tabulce, ve které jsou zaznamenány např. tržby jednotlivých divizí firmy chceme naznačit vývoj tržeb proti minulému období. K tomu jsme se rozhodli použít barevné šipky označující růst, pokles resp. vyrovnanost tržeb.

Podmíněné formátování - šipky

Řešení

V tomto případě si budeme muset úlohu rozdělit na tři části:

Pokles nebo růst tržeb zjistíme jednoduše např. porovnáním čtyřnásobku průměrných tržeb minulého období s celkovými tržbami jednotlivých divizí. Abychom dostali jako výsledek příslušnou šipku, budeme muset použít funkce ZNAK v kombinaci s funkcí KDYŽ a výsledek formátovat písmem Wingdings. Vzorec v buňce H2 by mohl vypadat takto:

=KDYŽ(G2<4*B2;ZNAK(230);KDYŽ(G2>4*B2;ZNAK(228);ZNAK(232)))

Přebarvení šipek podle jejich směru můžeme zajistit podmíněným formátováním.

Podmíněné formátování - šipky

Ke stažení

Nahoru

Podmíněné formátování - datum

V tabulce máme větší množství dat a chceme mezi nimi odlišit tato data:

Řešení

Aktuální datum dosadíme do podmínky pomocí funkce DNES. Pro nalezení prvního dne v měsíci můžeme použít funkce DEN. Pro nalezení posledního dne v měsíci budeme muset použít např. vzorec

=A(MĚSÍC(A1)=2;KDYŽ(DEN(A1)=29;"PRAVDA";KDYŽ(DEN(A1)=28;"PRAVDA";"NEPRAVDA")))

protože nevíme, jestli je daný rok přestupný nebo nikoli.

Podmíněné formátování - datum

Ke stažení

Semafor

SemaforV následující tabulce máme několik návrhů projektů, z nichž chceme vybrat ty, které vyhovují podmínkám jejich přijetí. Každý projekt hodnotíme samostatně a známe následující údaje:

Podmínky pro vyhodnocení projektů

Nepřijatelný projekt (červená) - zahájení projektu není v příštích 5 týdnech nebo rozpočet projektu není stanoven nebo vlastní dostupné prostředky na krytí projektu jsou menší než 20% z rozpočtu nebo projekt nebyl schválen nebo je projekt vzhledem k vyšším cílům nepřímo lineárně závislý.

Potenciálně přijatelný projekt (oranžová) - zahájení projektu je v příštích 5 týdnech a rozpočet projektu je stanoven a vlastní dostupné prostředky na krytí projektu jsou minimálně 20% z rozpočtu a projekt byl schválen nebo neznáme, zda bude schválen a projekt je vzhledem k vyšším cílům nekorelovaný nebo přímo lineárně závislý.

Přijatelný projekt (zelená) - zahájení projektu je v příštích 3 týdnech a rozpočet projektu je již stanoven a vlastní dostupné prostředky na krytí projektu jsou minimálně 30% z rozpočtu a projekt je schválen a projekt je vzhledem k vyšším cílům přímo lineárně závislý.

Současně chceme v tabulce nastavit pomocí podmíněného formátování odlišný vzorek pro sudé a liché svazky řádků.

Řešení

Oblast buněk A1:E25 naformátujeme dle postupů známých ze stánky o formátování tabulky. Znak kolečka najdeme v písmu Wingdings 2.

Podmíněné formátování - Semafor

Zbytek řešení nechávám na laskavém čtenáři. Po přečtení stránky věnované podmíněnému formátování a zvládnutí jednoduchých příkladů by nemělo nic dělat problém.

Pozn: Koeficient korelace nabývá hodnot <-1;+1>. Pokud je hodnota blízká -1 jde o nepřímou lineární závislost, 0 odpovídá lineární nezávislosti a hodnoty blížící se +1 vyjadřují přímou lineární závislost.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.