Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Podmíněné formátování - jednoduché příklady

Tyto příklady jsou pouze ukázkou některých možností využití podmíněného formátování. Skutečné možnosti podmíněného formátování jsou v Excelu velmi široké.

Podmíněné formátování a vlastní formát čísla

Pomocí podmíněného formátování nastavte v oblasti hodnot formát písma u hodnot

Nastavte stejné podmínky pomocí vlastního formátu čísla.

Řešení

Označíme buňky, na které chceme aplikovat formátování dle velikosti čísla a vybereme z nabídky Formát - Podmíněné formátování. Nastavení můžeme provést např. jako na následujícím obrázku. Další podmínky přidáme pomocí tlačítka Přidat >>.

Podmíněné formátování a vlastní formát čísla

Stejný výsledek můžeme dosáhnout i použitím vlastního formátu čísla. Zobrazíme formát buněk např. klávesovou zkratkou CTRL+1 a na kartě číslo zvolíme druh Vlastní a do pole typ zapíšeme intervaly a jejich formáty.

[červené][<5];[modré][>15];[barva10]

Vlastní formát buněk

Pro definici můžeme použít pojmenovaných barev v příslušném tvaru přídavného jména. Barva zelené ale odpovídá barvě světle zelené, proto ji v tomto případě musíme zapsat pomocí čísla barvy, což odpovídá zápisu barva10.

Nahoru

Zvýraznění většího čísla v řádku

Máme dva sloupce hodnot, kde jsou různé hodnoty. Chceme zvýraznit buňku, ve které je ve stejném řádku vyšší číslo. Čísla jsou většinou různá. Pokud by však došlo k rovnosti čísel ve stejném řádku, pak je budeme chtít zvýraznit odlišně.

Řešení

Pomocí podmíněného formátování můžeme nastavit zvýraznění hodnot zvlášť pro první a pro druhý sloupec.

Pokud se bude jednat o buňky ve sloupcích A a B, pak označíme hodnoty ve sloupci A a nastavíme podmíněné formátování s odkazem na buňku B1 (odkaz musí být relativní).

Podmíněné formátování A1

Pro sloupec B bychom postupovali analogicky - s odkazem na buňku A1.

Výsledek
Nahoru

Označení minima a maxima

V oblasti buněk A1:J30 máme různá čísla a chceme zvýraznit ta největší a nejmenší.

Řešení

Označíme danou oblast buněk a nastavíme podmíněné formátování následovně:

Minimum a maximum

Adresy určující oblast, ze které se vypočítává minimum resp. maximum musí být v tomto případě absolutní. Stejný výsledek by mělo i zapsání vzorce

=A1=MIN($A$1:$J$30)

resp.

=A1=MAX($A$1:$J$30)

Nahoru

Označení stejných údajů

V oblasti buněk A1:J30 máme různá čísla a chceme zvýraznit ta, která jsou shodná s buňkou A1.

Řešení

Označíme danou oblast buněk a nastavíme podmíněné formátování tak aby vzorec vztažený k první buňce výběru platil v celém výběru. Můžeme opět využít oba způsoby - Hodnota buňky i Vzorec.

Označení stejných hodnot - Hodnota buňky
Označení stejných hodnot - vzorec
Nahoru

Označení nadprůměrných hodnot

V oblasti buněk A1:J30 máme různá čísla a chceme zvýraznit ta, která jsou vyšší než průměr.

Řešení

Řešení je obdobné jako v předcházejícím příkladu s tím, že použijeme v případě Hodnota buňky přepínač je větší než  a zapíšeme =PRŮMĚR($A$1:$J$30) nebo případně pro Vzorec zápis

=A1=PRŮMĚR($A$1:$J$30)

Nahoru

Označení duplicitních údajů

Označení všech hodnot, které se v oblasti A1:J30 vyskytují alespoň dvakrát

=KDYŽ(COUNTIF($A$1:$J$30;A1)>1;PRAVDA)

Označení všech unikátních hodnot v oblasti buněk A1:J30

=KDYŽ(COUNTIF($A$1:$J$30;A1)=1;PRAVDA;"")

Nahoru

Označení nejčastějších údajů

V oblasti buněk A1:J30 máme různá čísla a chceme zvýraznit ta, která se vyskytují nejčastěji. Pro tento účel se nejlépe hodí využití funkce MODE.

Označení nejčastějších hodnot - MODE

Nebo s použitím vzorce:

=A1=MODE($A$1:$J$30)

Nahoru

Označení nejvyšších hodnot

V oblasti buněk A1:J30 máme různá čísla a chceme zvýraznit zvlášť ta největší, druhá největší a dále třetí až pátá největší. Tyto hodnoty chceme odlišně zvýraznit.

Řešení

Pro nalezení několika nejvyšších hodnot v oblasti můžeme použít funkci LARGE, která vrací k-tou nejvyšší hodnotu z oblasti dat.

=LARGE($A$1:$J$30;k)

k je pozice od nejvyšší hodnoty v oblasti.

Pro označení první, druhé a třetí až páté nejvyšší hodnoty oblasti definujeme podmíněné formátování následovně:

Podmíněné formátování
Nahoru

Označení řádku

V tabulce chceme zvýraznit řádky, ve kterých se množství materiálu na skladu pohybuje pod padesáti kusy a také odlišně zvýraznit řádek s materiálem, ve kterém nám váznou největší finanční prostředky.

Označení řádku - tabulka

Řešení

Označíme tabulku bez záhlaví a podmíněné formátování nastavíme tak, aby smíšená adresa "držela" sloupec ve kterém zjišťujeme danou výši zásob resp. cenu.

Jestliže máme označenou oblast A2:C11 a aktivní je buňka A2, pak v prvním případě fixujeme sloupec A a v případě ceny sloupec C. Adresa buněk ve kterých zjišťujeme maximum musí být zadána absolutně.

Označení řádku

Označení řádku 2

V tabulce se záznamy údajů za jednotlivé dny chceme označit všechny víkendové dny.

Podmíněné formátování - řádek

Řešení

Pro tento případ můžeme využít funkce DENTÝDNE, která vrací pořadové číslo dne v týdnu, kde číslo 6 odpovídá sobotě, číslo 7 neděli (odzkoušejte - při nastavení anglického systému může být správně 7 a 1). Při použití smíšené adresy pak dosáhneme označení celého řádku ve vyznačené oblasti dle data ve sloupci A.

=NEBO(DENTÝDNE($A1)=6;DENTÝDNE($A1)=7)

Nahoru

Výskyt textu

V buňkách s textem chceme označit ty buňky, které obsahují konkrétní text nebo jeho část. V tomto případě chceme zvýraznit všechny buňky, které obsahují část textu zapsaného do buňky D1.

Podmíněné formátování - část textu

Řešení

Pokud potřebujeme vyhledat buňky obsahující nějaký konkrétní text, pak asi není problém porovnat buňku s textem, ale pokud chceme vyhledat buňky, které obsahují i jiné texty jejichž částí je i námi hledaný text, budeme potřebovat použít například funkci HLEDAT.

Označíme oblast A1:A20, v definici podmíněného formátování vybereme možnost Vzorec, nastavíme požadovaný formát a zapíšeme funkci.

=HLEDAT($D$1;A1)

V tomto případě nebude Excel rozpoznávat mezi velikostí písmen.

Nahoru

Kam dál

Pokročilé příklady podmíněného formátování

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.