Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Počet slov

Někdy potřebujeme v dokumentu spočítat slova, znaky nebo třeba odstavce. K tomuto účelu je ve Wordu k dispozici funkce Počet slov.  Najdeme ji v nabídce Nástroje - Počet slov... nebo je k dispozici na panelu nástrojů Počet slov. K těmto informacím se v dokumentu dostaneme ještě jedním způsobem - v nabídce Soubor - Vlastnosti najdeme na kartě Statistické údaje dokumentu, kde jsou tyto informace také.

Počet slov
Panel nástrojů - počet slov
Vlastnosti dokumentu - počet slov

Pomocí této funkce můžeme v dokumentu spočítat:

Pomocí příkazu Počet slov... a panelu nástrojů můžeme počítat i část dokumentu. Pokud označíme část textu, pak se údaje týkají pouze označeného textu. Informace ve vlastnostech dokumentu zůstávají pochopitelně vztažené k veškerému textu dokumentu.

Informace o dokumentu pomocí polí

Dalším způsobem jak zjistit některé statisk¨tické údaje o dokumentu je pomocí Polí. V nabídce Vložit - Pole... vybereme v dialogovém okně Pole máme v kategorii Informace o dokumentu možnost vložení polí:

Pomocí kódů polí můžeme provádět i výpočty. Pokud bychom například chtěli spočítat počet normostran dokumentu (a nezapočítávali mezery), pak by pole mohlo vypadat například { ={ NUMCHARS}/1800 \# "0,00" }.

Zjištění počtu výskytů určitého slova

Pokud bychom chtěli zjistit počet výskytů určitého slova, pak si můžeme pomoci prostřednictvím funkce Najít a nahradit. Protože ve skutečnosti chceme slova pouze počítat a nikoliv nahrazovat , je vhodné si pro tento účel vytvořit kopii dokumentu.

  1. Hledáme konkrétní slovo - jestliže chceme spočítat konkrétní tvar slova - např. faktura, pak do pole Hledat zadáme faktura a do pole Nahradit také faktura.
  2. Hledáme konkrétní slovo včetně rozlišení velikosti písmen - postup je analogický jako výše, ale navíc zaškrtneme v Možnostech hledání položku Rozlišovat malá a velká písmena. Zadáme pak slovo včetně odlišení velikosti písmen - např. pro hledání slova Faktura, zadáme do pole Hledat slovo Faktura a do pole Nahradit také Faktura.
  3. Hledáme tvary slova začínající na část slova - např. faktur - zde můžeme využít poměrně širokých schopností Wordu vyhledávání pomocí zástupných znaků. Do pole Hledat zadáme <faktur*> a do pole Nahradit je celkem jedno, co zadáme. Nemusíme zadávat vlastně nic. Důležité je, abychom v Možnostech hledání zaškrtli položku Použít zástupné znaky.
  4. atd.

Ve všech případech nás Word informuje o počtu nahrazení, což je informace o počtu slov v dokumentu, kterou jsme hledali.

Počet slov - pomocí Najít a nahradit

Využití funkce počet slov

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.