Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Okno kukátka

Často nepracujeme pouze v malé části listu a potřebujeme mít pod kontrolou i hodnoty a vzorce na jiných místech listu nebo na jiných listech nebo i v jiných sešitech. Pro vizuální kontrolu nad několika takto vzdálenými místy se nabízí použití Okno kukátka (nejde přímo o okno, ale speciální panel nástrojů). Máme zde možnost sledovat nejen údaj v daných buňkách, ale získáme současně přehled nad adresou, případně názvem buňky, hodnotou a vzorcem nebo funkcí v dané buňce. 

Okno kukátka

Toto plovoucí okno zobrazíme z nabídky Nástroje - Závislosti vzorců - Zobrazit okno kukátka nebo kliknutím na ikonu Zobrazit okno kukátka Kukátko na panelu nástrojů Závislosti vzorců.

Poklepáním na jednotlivé řádky v okně kukátka můžeme použít pro rychlý přechod na danou buňku.

Okno kukátka je společné pro všechny otevřené listy a sešity. Jde sice o plovoucí panel nástrojů, ale přetažením na okraj okna aplikace jej lze ukotvit na stranu.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.