Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Maticové vzorce

Pokud tvoříme vzorce, máme v převážné většině případů na mysli vzorce, které se vypočítávají v jedné buňce. Jestliže chceme mít takových vzorců např. 10 nad sebou, pak stačí většinou (při vhodné volbě adresování buněk) vzorec nakopírovat do dalších buněk. Kromě běžných vzorců lze vytvářet i maticové vzorce.

Maticový vzorec je speciální druh vzorce, který se zvláštním způsobem chová, zvláštním způsobem vkládá a má určitá další specifika.

Dejme tomu, že máme ve sloupci A (A2:A11) ceny výrobků, ve sloupci B (B2:B11) množství prodeje. Do sloupce C (C2:C11) chceme vypočítat tržby za jednotlivé výrobky.

Použití vzorce

  1. Do buňky C2 zapíšeme vzorec =A2*B2 a odešleme klávesou ENTER
  2. Buňku C2 zkopírujeme do oblasti C3:C11.
      A B C D
1 Cena Množství Tržby Vzorec
2 120 11 1 320 =A2*B2
3 230 20 4 600 =A3*B3
4 90 15 1 350 =A4*B4
5 87 23 2 001 =A5*B5
6 110 27 2 970 =A6*B6
7 56 20 1 120 =A7*B7
8 255 53 13 515 =A8*B8
9 575 7 4 025 =A9*B9
10 520 11 5 720 =A10*B10
11 320 27 8 640 =A11*B11

Použití maticového vzorce

  1. Označíme oblast, do které chceme vzorec vložit, tedy v našem případě C2:C11.
  2. Do aktivní buňky (do řádku vzorců) zapíšeme vzorec =(A2:A11)*(B2:B11). Samozřejmě můžeme použít i zápis bez závorek, ty jsou zde jen pro větší přehlednost vzorce.
  3. Stiskneme klávesu CTRL+SHIFT+ENTER.
      A B C D
1 Cena Množství Tržby Maticový vzorec
2 120 11 1 320 =(A2:A11)*(B2:B11)
3 230 20 4 600 =(A2:A11)*(B2:B11)
4 90 15 1 350 =(A2:A11)*(B2:B11)
5 87 23 2 001 =(A2:A11)*(B2:B11)
6 110 27 2 970 =(A2:A11)*(B2:B11)
7 56 20 1 120 =(A2:A11)*(B2:B11)
8 255 53 13 515 =(A2:A11)*(B2:B11)
9 575 7 4 025 =(A2:A11)*(B2:B11)
10 520 11 5 720 =(A2:A11)*(B2:B11)
11 320 27 8 640 =(A2:A11)*(B2:B11)

Jde tedy o na rozdíl od předešlé varianty o násobení vektorů (matic). Nikoliv jednotlivých buněk. Výsledek je samozřejmě stejný, ale zápis řádku vzorců jiný. Kromě vyznačení násobených buněk se změnil i zápis v řádku vzorců. Zatímco v samotných buňkách vidíme vzorec =(A2:A11)*(B2:B11), v řádku vzorců je zápis {=(A2:A11)*(B2:B11)}. Složené závorky indikují, že se jedná o maticový vzorec.

Další odlišnosti maticového vzorce

Úprava maticového vzorce.

Pokud chceme editovat maticový vzorec, pak není třeba vybírat celou matici a pak její vzorec editovat. Jde o jeden vzorec - stačí tedy upravit vzorec v jakékoliv buňce maticového vzorce a pak ukončit editaci stiskem kláves CTRL+SHIFT+ENTER.

Pokud potřebujeme vybrat celou matici a není na první pohled jasné, kde se nachází, pak můžeme použít příkaz Přejít na… (nabídka Úpravy – Přejít na… nebo klávesovou zkratkou CTRL+G nebo klávesou F5) a v dolní části dialogového okna klikneme na Jinak…, kde vybereme přepínač Aktuální matice.

TIP: Postavte se do kterékoli buňky matice a zadejte klávesovou zkratku CTRL+SHIFT+ENTER+/

Ke stažení

Související funkce

DETERMINANAT, SOUČIN.SKALÁRNÍ, SOUČIN.MATIC, INVERZE, TRANSPOZICE.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.