Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Komentáře v Excelu

Komentáře jsou v Excelu velmi užitečnou pomůckou s všestranným využitím. Mohou doplnit, rozšířit či napovědět uživateli informace o buňce. Bohužel nejsou v praxi příliš využívány.

Použití komentářů

Komentář je vždy spojen s konkrétní buňkou. Jedna buňka může obsahovat pouze jeden komentář, ale jeho velikost není nijak omezena. Kromě textu může obsahovat i obrázek. Komentář lze kopírovat odděleně od zbytku buňky.

Možnosti vložení komentáře (aktivní buňka neobsahuje komentář)

Možnosti úpravy komentáře (aktivní buňka již obsahuje komentář)

Odstranění komentáře aktivní buňky

Standardně se v pravém horním rohu buňky obsahující komentář zobrazuje indikátor v podobě červeného trojúhelníku. Pokud chceme indikátor potlačit nebo naopak zobrazit indikátory i komentáře, pak zvolte v nabídce Nástroje - Možnosti a na kartě Zobrazení zvolte příslušný přepínač.

Nastavení indikátorů komentářů

Pro procházení mezi komentáři lze použít ikony Další komentář Komentář - další nebo Předchozí komentář Komentář - předchozí z panelu nástrojů Revize. Zobrazení jednotlivých komentářů lze přepínat pomocí ikony Zobrazit/skrýt komentář Komentář - zobrazit/skrýt z panelu nástrojů Revize. Hned další ikona Komentář - zobrazit všechny slouží k zobrazení nebo skrytí všech komentářů. Přepínání viditelnosti nebo skrytí komentářů se projeví na všech listech otevřených sešitů.

Změna vzhledu komentáře

Komentář buňky je něco jako textové pole a můžeme ho stejně tak i formátovat. Zvolte příkaz Upravit komentář Komentář - upravit a zobrazí se pole komentáře, které je ohraničené čárkovaně. V této chvíli máme možnost upravovat pouze text komentáře nebo formát písma. Kliknutím na okraj pole komentáře se změní okraj na tečkovaný a máme již možnost upravovat nejen formát písma, ale i Zarovnání textu, orientaci textu, směr psaní textu, barvy výplně a čáry, průhlednost, určit přesně velikost v centimetrech nebo procentech původní velikosti, odsazení textu od okraje komentáře a další nastavení. Všechny teto volby jsou k dispozici prostřednictvím příkazu Formát komentáře z kontextové nabídky nebo přes nabídku Formát - Komentář případně přes klávesovou zkratku CTRL+1.

 Úprava komentáře ExceluÚprava komentáře Excelu

Změnu pozadí komentáře můžeme upravit přes formát komentáře, kde na kartě Barvy a čáry zvolíme jako barvu výplně Vzhled výplně.

Úprava komentáře Excel

Poté vybereme nějaký přechod texturu vzorek nebo obrázek.

Úprava pozadí komentáře

Tvar komentáře nemusí být nutně obdélníkový. Můžeme si jako tvar komentáře zvolit některý z automatických tvarů.

  1. Zobrazte panel nástrojů Kreslení.
  2. Zvolte příkaz Upravit komentář Komentář - upravit a klikněte na okraj pole komentáře, tak aby bylo ohraničení tečkovaně.
  3. Na panelu nástrojů Kreslení zvolte Kreslení - Změnit automatický tvar a vyberte například Popisky - Změnit tvar na Obláček.
  4. Pomocí zeleného kroužku můžeme s tvarem otáčet, pomocí žlutého kosočtverce je možné upravit pozici odkud obláček vychází.

Změna tvaru komentáře Excel

Standardně je u polí komentářů stín. Pokud u komentáře nechceme mít stín, nebo chceme upravit jeho tvar, barvu nebo prostorový efekt, pak můžeme použít z panelu nástrojů Kreslení ikony Styl stínu Styl stínu a Prostorový styl Prostorový styl .

Změny tvaru, ohraničení, pozadí, stínu, atd. můžeme samozřejmě kombinovat. Vzhled komentáře tedy závisí zcela na nás.

Do komentářů nemusíme zapisovat pouze text, ale můžeme je použít i jako náhled obrázku.

Komentář - náhled obrázku

Klávesové zkratky pro práci s komentáři

Použití komentářů je přínosem pro zvýšení vypovídací hodnoty údajů, vhodný doplněk pro práci ve skupině uživatelů, atd., aniž by docházelo k znepřehlednění samotných tabulek.

Nahoru

Kam dál

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.