Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Kombinace grafů

Při vytváření grafů si jen málokdy vystačíme s jednou křivkou nebo sloupcem. Často jsou grafy tvořeny i několika sériemi křivek, sloupců apod. Kromě množství takovýchto datových řad můžeme také kombinovat více typů grafů dohromady (např. sloupcový hraf se spojnicovým), v případě, že jsou data vzájemě nesourodá, můžeme využít vedlejší svislou i vedlejší vodorovnou osu (např. při srovnání vývoje kurzu Eura s vývojem tržeb podniku za stejné období). Pokud si nevystačíme s možnostmi grafů v Excelu, můžeme do grafů přidat i např. textová pole, obrázky, automatické tvary apod. Grafy mají tedy nejen výbornou vypovídací schopnost, ale i množství možností modifikace. 

Kombinace více typů grafů

V Excelu lze kombinovat sloupcový graf se spojnicovým, výsečovým, pruhovým, plošným a dalšími. Jedno z mála technických omezení tvorby grafů v Excelu spočívá v nemožnosti kombinovat dvojrozměrné a trojrozměrné grafy. Kombinace nelze také vytvářet s bublinovým grafem.

Příklady využití kombinace více typů grafů:

 

Paretova analýza Gantův diagram
Paretova analýza Ganttův diagram
Spojnice průměrů Zvýraznění maxima a minima grafu

Kombinace grafu s jinými objekty

Do grafů můžeme snadno přidávat i další objekty, které nám graf sám nenabízí. Mohou to být textová pole, automatické tvary, obrázky apod.

Příklady využití kombinace grafů s jinými objekty:

Termín voleb  
 
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.