Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Hodnocení studentů

Ve třídě je 20 studentů. Z testů, prezentace, za samostatní cvičení a nošení švestiček vyučujícímu mají možnost získat během semestru až 100 bodů. Hodnocení známkou je dle počtu bodů následující:

Hranice Hodnocení
100-90 Výborně
75-89 Velmi dobře
60-74 Dobře
50-59 Nevyhověl/a +
0-49 Nevyhověl/a

Vyučující má výsledky samozřejmě v Excelu a chce si spočítat, kolik studentů získalo jakou známku.

Úkol 1

K seznamu studentů přiřaďte pomocí funkce slovní hodnocení.

      A B
1 Jméno Hodnocení
2 xname01 66
3 xname02 56
4 xname03 89
5 xname04 81
6 xname05 57
7 xname06 76
8 xname07 86
9 xname08 64
10 xname09 43
11 xname10 89
12 xname11 88
13 xname12 53
14 xname13 46
15 xname14 62
16 xname15 51
17 xname16 66
18 xname17 75
19 xname18 68
20 xname19 82
21 xname20 96

Řešení

Pro vyhodnocení výsledné známky můžeme použít vnořenou funkci KDYŽ. Vzorec v buňce C2 by mohl vypadat například takto:

=KDYŽ(B2<50;"Nevyhověl/a";KDYŽ(B2<60;"Nevyhověl/a +";KDYŽ(B2<75;"Dobře";KDYŽ(B2<90;"Velmi dobře";"Výborně"))))

      A B C
1 Jméno Hodnocení Výsledek
2 xname01 66 Dobře
3 xname02 56 Nevyhověl/a +
4 xname03 89 Velmi dobře
5 xname04 81 Velmi dobře
6 xname05 57 Nevyhověl/a +
7 xname06 76 Velmi dobře
8 xname07 86 Velmi dobře
9 xname08 64 Dobře
10 xname09 43 Nevyhověl/a
11 xname10 89 Velmi dobře
12 xname11 88 Velmi dobře
13 xname12 53 Nevyhověl/a +
14 xname13 46 Nevyhověl/a
15 xname14 62 Dobře
16 xname15 51 Nevyhověl/a +
17 xname16 66 Dobře
18 xname17 75 Velmi dobře
19 xname18 68 Dobře
20 xname19 82 Velmi dobře
21 xname20 96 Výborně

Úkol 2

Spočtěte kolik studentů dostalo jaké hodnocení.

Řešení

Můžeme využít již existujícího výpočtu hodnocení a četnost doplnit pomocí funkce COUNTIF.

      A B C D E F G
1 Jméno Hodnocení Výsledek   Výsledek Četnost Vzorec ve sl. F
2 xname01 66 Dobře   Výborně 1 =COUNTIF(C:C;E2)
3 xname02 56 Nevyhověl/a +   Velmi dobře 8 =COUNTIF(C:C;E3)
4 xname03 89 Velmi dobře   Dobře 5 =COUNTIF(C:C;E4)
5 xname04 81 Velmi dobře   Nevyhověl/a + 4 =COUNTIF(C:C;E5)
6 xname05 57 Nevyhověl/a +   Nevyhověl/a 2 =COUNTIF(C:C;E6)
7 xname06 76 Velmi dobře        
8 xname07 86 Velmi dobře        
9 xname08 64 Dobře        
10 xname09 43 Nevyhověl/a        
11 xname10 89 Velmi dobře        
12 xname11 88 Velmi dobře        
13 xname12 53 Nevyhověl/a +        
14 xname13 46 Nevyhověl/a        
15 xname14 62 Dobře        
16 xname15 51 Nevyhověl/a +        
17 xname16 66 Dobře        
18 xname17 75 Velmi dobře        
19 xname18 68 Dobře        
20 xname19 82 Velmi dobře        
21 xname20 96 Výborně        

Pokud nás zajímá pouze četnost, můžeme tabulku s výpočtem značně zjednodušit. Zde použijeme pouze funkci COUNTIF.

      A B C D E F
1 Jméno Hodnocení   Výsledek Četnost Vzorec ve sl. E
2 xname01 66   Výborně 1 =COUNTIF(B:B;">89")
3 xname02 56   Velmi dobře 8 =COUNTIF(B:B;">74")-COUNTIF(B:B;">89")
4 xname03 89   Dobře 5 =COUNTIF(B:B;">59")-COUNTIF(B:B;">74")
5 xname04 81   Nevyhověl/a + 4 =COUNTIF(B:B;">49")-COUNTIF(B:B;">59")
6 xname05 57   Nevyhověl/a 2  =COUNTIF(B:B;"<50")
7 xname06 76        
8 xname07 86        
9 xname08 64        
10 xname09 43        
11 xname10 89        
12 xname11 88        
13 xname12 53        
14 xname13 46        
15 xname14 62        
16 xname15 51        
17 xname16 66        
18 xname17 75        
19 xname18 68        
20 xname19 82        
21 xname20 96        
Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.