Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Slovní hodnocení

Na základě číselného hodnocení studentů vytvořte tabulku se slovním hodnocením (1 odpovídá Výborně, 2 Velmi dobře, atd.) Dopočítejte průměr známek studenta a ve slovním vyjádření je zaokrouhlete. Pro zjednodušení uvažujte, že všechny známky jsou vyplněny a jiné známky než 1, 2 a 3 nejsou možné.

ID studenta Ekonomie Matematika Účetnictví Marketing
A 1 3 1 3
B 3 1 1 1
C 2 2 1 2
D 1 2 1 2
E 2 3 2 2
F 3 3 3 3
G 1 3 3 1
H 2 1 1 1
I 2 2 2 1

Řešení vyzkoušejte jak pomocí funkce KDYŽ tak SVYHLEDAT nebo VVYHLEDAT.

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.