Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Zvýraznění maxima a minima grafu

Chceme vytvořit graf, který v našem případě zobrazuje vývoj kurzu Eura během roku. Samotný průběh nás zajímá až na druhém místě, v grafu chceme především poukázat na měsíce, kdy byl kurz nejvyšší a kdy naopak nejnižší.

Výsledek

Jako vhodné se může jevit zvýraznění odpovídajících datových bodů. Toto řešení by mohlo být dostačující, pokud by bylo jednorázové. Zobecněme však tuto úlohu a pojďme vytvořit řešení univerzální, tedy takové, které bude reagovat na změnu vstupních dat a nebude nás nutit vyznačovat maximum a minimum hodnot ručně. Možnosti formátování datových bodů a popisků dat jsou poměrně široké, nelze je však vázat na nějakou podmínku.

Postup řešení

Stejně jako u většiny složitějších grafů v Excelu není ani tak obtížné vytvořit takový graf, pokud si dobře připravíme zdrojová data. Samotná podoba grafu je pak už závislá pouze na využití možností formátování grafu.

Příprava zdrojových dat

V grafu budeme chtít vynést:

      A B C D E F G H I J K L M
1   Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2 CZK/EUR 27,908 27,803 27,203 29,757 27,833 28,138 27,303 28,984 25,410 29,080 28,070 28,306
3 Min                 25,410      
4 Max       29,757                

Pro nalezení minima můžeme použít např. funkci KDYŽ. Do buňky B3 zapíšeme:

=KDYŽ(B$2=MIN($B$2:$M$2);B$2;"")

A poté nakopírujeme do ostatních buněk. Takovéto řešení ale není zcela optimální. Excel by v tomto případě totiž do grafu zanesl prázdné buňky jako nulové hodnoty, což není žádoucí. Můžeme si pomoci doplněním výpočtu o funkci NEDEF.

=KDYŽ(B$2=MIN($B$2:$M$2);B$2;NEDEF())

U řádku s maximy postupujeme obdobně.

Vytvoření grafu

Z takto připravených dat uspořádaných do tabulky je vytvoření grafu velice snadné.

 1. Označíme oblast A1:M4
 2. Na kartě Vložení vybereme Grafy - Spojnicový - Spojnicový se značkami
  Nenaformátovaný graf
 3. Vybereme řadu CZK/EUR (modrá) a změníme typ grafu na Spojnicový (Nástroje grafu - Návrh - Typ - Změnit typ grafu) nebo můžeme dosáhnout obdobného výsledku i editací Formátu datové řady - Možnosti značek - Žádné.
 4. U řady Min přidáme ke zvýrazněnému minimu jeho hodnotu. Vybereme řadu Min, zvolíme příkaz Nástroje grafu - Rozložení - Popisky - Popisky dat - Dole. Pod červeným bodem by se měla zobrazit hodnota minima.
 5. Upravíme ještě formát popisku dat. Zvolíme Formát popisků dat a v kategorii vlastností Možnosti štítku zaškrtneme nejen Hodnota, ale i Název kategorie. Dále se nám bude hodit volba Nový řádek jako oddělovač popisků.
  Formát popisků dat 1
 6. Obdobně budeme postupovat u řady Max, snad jen s výjimkou umístění titulku.
 7. U popisků dat můžeme také změnit formát zobrazení čísla použitím vlastního formátu čísla. Zadání formátu je potřeba potvrdit tlačítkem Přidat.
  Formát popisků dat 2
 8. Dále by bylo vhodné upravit měřítka a osy grafu, odstranit legendu, případně upravit barvy jednotlivých částí grafu.
   Graf v polovině formátování

Výsledná podoba grafu je již spíše estetickou záležitostí. Pokud se vám nelíbí zobrazení #N/A v třetím a čtvrtém řádku tabulky, aplikujte na buňky v oblasti B3:M4 bílé písmo a poté zvolte pro buňky podmíněné formátování, nastavte pro číselné hodnoty požadovaný formát (zde černé tučné písmo). Podmíněné formátování má přednost před přímým formátováním, proto jsou černě a tučně pouze čísla a ne chybová hodnota #N/A.

Graf - výsledek a animace

 

S jinými zdrojovými daty by se mohlo snadno stát, že nastane více než jeden bod, kdy nastává minimum nebo maximum. Takové body by pak byly spojeny čarou grafu. Pokud budete chtít čáru odstranit, vyberte danou datovou řadu, ve vlastnostech řady zvolte Barva čáry - Bez čáry.

Nahoru

Kam dál

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.