Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Termín voleb

Občas se setkáme v tisku nebo na internetu se zajímavými grafy. Ne vždy je možné takový graf vytvořit v Excelu. Složité a graficky náročné grafy je možné vytvořit např. v Adobe Illustrator, Advanced Grapher, DiagramStudio, Edraw nebo SAS. Při troše snahy můžeme i v Excelu vytvořit složitější grafy. Někdy bude potřeba využít kombinace více typů grafů nebo doplnit graf o textová pole, obrázky, tvary.

V září 2009 vyšel na Novinkách článek, kde je graf, který si můžeme vyzkoušet vytvořit v Excelu - narazíme tak na řadu omezení formátování grafu a pokusíme se je obejít.

Výsledný graf

Cíl cvičení

Postup řešení

 1. Připravíme si zdrojová data
 2. Vytvoříme graf a využijeme možnosti jeho formátování
 3. Graf doplníme o chybějící prvky a vhodně je naformátujeme

Příprava zdrojových dat

Dobře připravená tabulka se zdrojovými daty je stěžejní část úspěchu většiny grafů. Měli bychom si připravit veškeré údaje, které budeme k sestrojení grafu potřebovat. Do grafu se samozřejmě dá psát i přímo, ale přehlednější určité bude, když budou mít jednotlivé prvky grafu návaznost na zdrojovou tabulku.

Vyjdeme tedy z údajů z článku a sestavíme zdrojovou tabulku pro graf. Četnost odpovědí si snadno dopočteme (v textu je uvedeno, že se průzkumu zúčastnilo celkem 324 respondentů, zaokrouhlením podílů získáme četnosti jednotlivých odpovědí).

      A B C
1 Je podle vás důležité, aby se předčasné volby do PS
uskutečnily v ohlášeném termínu v říjnu 2009?
2 určitě ano 133  
3 spíše ano 84  
4 spíše ne 45  
5 určitě ne 36  
6 neví, nemá názor 26  
7      
8 ANO 67% ANO 67%
9 NE 25% NE 25%

Do buňky B8 dopočteme podíl kladných odpovědí, do B9 podíl záporných a do sloupce C si připravíme spojení těchto textů pomocí funkce HODNOTA.NA.TEXT. V C8 bude tedy vzorec:

=A8&" "&HODNOTA.NA.TEXT(B8;"0%")

Vytvoření grafu

 1. Z údajů v oblasti A2:B6 sestrojíme prstencový graf (karta Vložení - Grafy - Další grafy - Prstencový).
  Prstencový graf
 2. Do grafu přidáme popisky dat (Nástroje grafu - Rozložení - Popisky - Popisky dat - Další možnosti popisků dat a v Možnostech štítku zvolíme Procento). Dále potlačíme zobrazení legendy (Nástroje grafu - Rozložení - Popisky - Legenda - Žádná nebo prostým označením legendy a stiskem klávesy DEL. Můžeme také přidat název grafu (Nástroje grafu - Rozložení - Název grafu).
  Úprava prstencového grafu
 3. Nyní nastavíme pootočení a průměr grafu. Označíme prstenec a v jeho vlastnostech v Možnostech řady nastavíme Úhel první výseče a Vnitřní průměr prstence.
  Nastavení otočení prstencového grafu
 4. Změníme barvy jednotlivých výsečí (označíme datový bod, Formát datového bodu - Výplň - Souvislá výplň a vybereme barvu z palety barev). Písmo popisku u řady určitě ne můžeme naformátovat bíle.
 5.  Excel nám nabízí u popisků dat použít hodnoty, procenta, název řady a název kategorie. Popisky můžeme zobrazovat v libovolné kombinaci. V našem případě potřebujeme popisky Název kategorie a Procento. Popisek může být umístěn uvnitř i vně datových bodů. Co nám Excel ale neumožňuje je umístit část popisků uvnitř a část vně, tak jako je to u grafu v článku. Toto můžeme obejít přidáním textových polí, které provážeme s odpovídajícími buňkami. Nakreslíme textové pole přímo do grafu, kde chceme mít popisek datového bodu (Vložení - Text - Textové pole). Místo toho, abychom do pole něco zapisovali, se postavíme do řádku vzorců a zapíšeme odkaz na příslušný popisek - např. pro první popisek =A2 a ukončíme klávesou ENTER. Obdobně můžeme postupovat u ostatních popisků i u celkových podílů kladných a záporných odpovědí. Tím, že provážeme textová pole s buňkami, zajistíme, že se případné korekce počtu odpovědí promítnou do grafu.
  Kombinace grafu s textovým polem

Tímto způsobem jsme si ukázali, jak doplnit graf o další prvky, které reagují na vstupní data a pomáhají v lepší čitelnosti grafu.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.