Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Teploty a srážky

Na tomto cvičení si procvičíme zpracování jednoduchých dat do snadno čitelného výstupu. Výstupy budeme mít dva - tabulku a graf.

Výsledná podoba grafu

Úkol

Stáhněte si zdrojový soubor Zdrojový soubor a proveďte následující úkoly:

 1. Dopočtěte v tabulce roční hodnoty.
 2. Pomocí podmíněného formátování nastavte pro nízké teploty modrou barvu, pro vysoké teploty červenou barvu (půjde o škálu barev od modré přes žlutou po červenou).
 3. Pomocí datových čar podmíněného formátování nastavte zvýraznění počtu deštivých dní.
 4. Vytvořte graf, kdy vynesete průměrné měsíční teploty (denní i noční zvlášť) a měsíční srážky.
 5. Datové řady teplot upravte na zobrazení hladké čáry, počet deštivých dní vyneste do grafu jako sloupce s popisky v horní části a ostatní části grafu naformátujte dle přiloženého obrázku.

Řešení

Postupů řešení může být celá řada, určitě i jednodušší nebo lepší. Zde je můj postup k dosažení výsledku výše.

 1. Hodnoty v tabulce jsou ve zdrojovém souboru vloženy jako text. Pokud chceme pracovat s hodnotami jako s čísly a provádět výpočty, bude potřeba odstranit mezery, stupně a písmena C. To můžeme jednoduše pomocí funkce Najít a nahradit (CTRL+H), kde do pole najít zadáme " °C" (bez uvozovek) a dáme Nahradit vše.
  Funkce Najít a nahradit v Excelu
  Nyní již můžeme do dalšího sloupce dopočítat průměr, resp. součet měsíčních hodnot. Formát buněk s teplotami změníme na 0" °C" (včetně uvozovek).
 2. Označíme všechny buňky s teplotami a zvolíme podmíněné formátování na základě hodnot, kde zvolíme tříbarevnou škálu a změníme příslušné barvy.
  Podmíněné formátování pomocí tříbarevné škály
 3. Označíme všechny buňky s údaji o deštivých dnech v rámci příslušného měsíce a podmíněně je naformátujeme pomocí datových čar.
 4. Označíme celou tabulku bez ročních hodnot a vložíme libovolný graf.
 5. Řady teplot změníme na spojnicový graf, řadu srážek na sloupcový. Abychom dosáhli stejného výsledku jako na obrázku, bude potřeba použít pro srážky vedlejší osu hodnot, které vhodně upravíme měřítko (např. rozsah 0-50). Hladká čára je vlastností datové řady, vlastnosti ostatních částí grafů nastavíme dle obrázku výše.

Pokud se vám povedlo naformátovat tabulku i graf, můžete ještě na internetu dohledat, v jakém městě je takováto zima.

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.