Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Generování textu

Občas se stane, že potřebujeme nějaký text, ale nechceme jej psát ani kopírovat od jinud. Pro tyto případy můžeme text vygenerovat.

K čemu je to dobré

Jak na to

Generování textu ve Wordu

Na začátek odstavce zapište text =rand() a stiskněte klávesu ENTER.

Pokud se nic text nevygeneruje, tak máte vypnutou volbu nahrazování textu během psaní.

Word 2003:
Jděte do nabídky Nástroje - Možnosti automatických oprav a na kartě Automatické opravy zaškrtněte políčko Nahrazovat text během psaní.

Word 2007:
Tlačítko OfficeMožnosti aplikace WordKontrola pravopisu a mluvnice – tlačítko Možnosti automatických oprav a na kartě Automatické opravy zatrhněte položku Nahrazovat text během psaní.

Word 97-2003 CZ vypíše větu "Tak už to bývá, když se člověk pustí do křížku s jazykem.", zatímco v anglické verzi se použije čistý paragram "The quick brown fox jumps over the lazy dog.", německá verze Wordu nabídne větu "Franz jagt im komplett verwahrlosten Taxi quer durch Bayern.", polská verze "Szybki brązowy lis przeskoczył nad leniwym psem.", atd.

Ve verzích Wordu 2007 se již generují dlouhé a smysluplnější věty, a to vždy v jazyce aplikace.

Varianty zápisu

=rand()

=rand(X)

=rand(X,Y)

Maximální množství vygenerovaného textu je 200 odstavců krát 99 vět, což je určitě dostatečné množství textu pro výše popsané účely.

Ve Wordu 2007 je možné generovat i text typu Lorem Ipsum pomocí zápisu =lorem(). Varianty zápisu jsou obdobné jako v případě rand().

Ukázky dokumentů

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.