Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Funkce SADA

Funkce SADA je speciální funkce, kterou nenalezneme v žádné kategorii funkcí ani ji nemůžeme použít běžně v sešitu. Funkce SADA se vytvoří automaticky ke každé datové řadě grafu Excelu.

Funkci je možné využít při tvorbě dynamických grafů pomocí pojmenovaných oblastí.

Syntaxe funkce SADA

=SADA(název_řady;názvy_kategorií;hodnoty;pořadí;velikost)

Název_řady je pojmenování datové řady v legendě grafu. Argument název je nepovinný.

Názvy_kategorií jsou popisky kategorií grafu.  Pokud je popisek grafu zadán manuálně a ne odkazem na buňky, pak je argument ve složených závorkách - například {"kategorie1"|"kategorie1"}. Argument název_kategorií je nepovinný, pokud není zadán, pak se kategorie automatiky očíslují od 1 výše.

Hodnoty jsou hodnoty, ze kterých je tvořena datová řada grafu (povinný argument).

Pořadí datové řady je povinný argument určující pořadí, ve kterém jsou datové řady v grafu vykresleny. Nejbližší řada má v argumentu číslo 1. Pokud pořadí nezměníme ručně, má řada pozici podle pořadí v dialogovém okně Zdrojová data.

Velikost je argument, který se vyskytuje pouze u bublinového grafu. Pokud je velikost zadána manuálně a ne odkazem na buňky, pak je argument ve složených závorkách - například {10;20}.

Syntaxe funkce SADA

Do argumentů funkce SADA nelze zapisovat žádné funkce ani výpočty. Modifikovat můžeme pouze adresy oblastí a pořadí datových řad. Odkazy na buňky a oblasti se ve funkci SADA musí vždy zadávat v absolutní adrese a to včetně adresy listu.

K čemu je to dobré

Příklady

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.