Manažerská informatika 3MA381
Domů  |  3MA112  |  3MA191  |  3MA381  |  3MA382  |  3MA481   
Osnova cvičení Úvodní informace Harmonogram prezentací Hodnocení Podklady ke cvičením Teorie Domácí cvičeníExtra aktivity Odkazy

Funkce PLATBA

Funkce PLATBA je finanční funkce ze skupiny funkcí pro výpočet konstantních anuit (BUDHODNOTA, SOUČHODNOTA, POČET.OBDOBÍ, PLATBA, ÚROKOVÁ.MÍRA). Pomocí funkce PLATBA můžeme vypočítat splátky půjčky nebo jiné platby na základě konstantních splátek a konstantní úrokové míry. Funkci je možné využít při výpočtu splátek úvěru tak pro výpočet investic.

Syntaxe funkce PLATBA

=PLATBA(sazba;pper;souč_hod;bud_hod;typ)

sazba - úroková míra pro dané období. Pokud chceme počítat např. měsíční splátky a máme k dispozici roční úrokovou míru, pak musíme tuto míru dělit dvanácti.

pper - počet období, po které platba probíhá. Pokud se jedná např. o měsíční platbu, pak musíme počet období násobit dvanácti.

souč_hod - současná hodnota plateb. U úvěru je to poskytnutá částka.

bud_hod - budoucí hodnota plateb. U úvěru je to nesplacená část úvěru po skončení splácení anuitou, u investice odpovídá cílové částce včetně úroku. Pokud není hodnota zadána, má se za to, že je 0.

typ - jestliže je platba prováděna na začátku období, zadá se 1, pokud probíhá na konci období, zadá se 0. Typ bez zadání je považován za 0.

K čemu je to dobré

Související funkce

Příklady

Nahoru

© 2007–2013 Miroslav Lorenc

Převzetí, publikování, kopírování, či jiné užití než pro osobní potřebu je možné pouze s písemným svolením autora.